Spillemyndigheden lancerer whistleblowerordning

16, maj 2019

Spillemyndigheden har dags dato lanceret en whistleblowerordning, hvortil ansatte kan indberette en virksomheds overtrædelser eller potentielle overtrædelser af hvidvasklovgivningen.

Der er til formålet oprettet en kontaktformular, som findes under fanebladet “Kontakt”, hvorfra en ansat kan sende en anonym, krypteret indberetning til Spillemyndigheden. Spillemyndigheden vil ved modtagelse af indberetninger foretage en juridisk vurdering og herefter varetage den videre proces.