Spilleindustrien har stiftet et spilreklamenævn

26, aug 2021

Spilleindustriens aktører besluttede for et år siden at etablere et spilreklamenævn, som har til formål at træffe afgørelse i sager, hvor der klages over markedsføring af spil i Danmark. Spilreklamenævnet er nu besat med formand og medlemmer og er formelt stiftet.

Pressemeddelese fra Spilreklamenævnet:

 

Det er således nu muligt at klage over markedsføring af spil i Danmark. Målet er at bevæge spilleindustrien i en mere ansvarlig retning.

Spilleindustrien blev i sommeren 2018 enige om et adfærdskodeks for hele spilleindustrien, og med den endelige konstituering og stiftelse af Spilreklamenævnet videreføres dette konstruktive samarbejde. Hensigten med Nævnet er, at spilleindustrien i fællesskab kan skabe en bedre markedsføringskultur, øget selvjustits og fælles retningslinjer.

Nævnets sekretariat har hjemme hos erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen HORESTA.

Morten Rønde er direktør for brancheorganisationen Spillebranchen, og han glæder sig over, at konstitueringen af Nævnet og den formelle stiftelse heraf nu er endeligt på plads:

”Jeg glæder mig over, at konstitueringen og den formelle stiftelse af Spilreklamenævnet nu er endelig på plads. I spilleindustrien er vi meget bevidste om, at vi bærer et ansvar for de brugere, som benytter spil. Med Spilreklamenævnet har vi fået en effektiv ”vagthund”, som skal være med til at sikre og fastholde en ansvarlig og etisk markedsføring af spil”, fortæller han.

Nævnet har allerede modtaget en klage og har også valgt at tage en anden sag op af egen kraft

Nævnet er sammensat af fem medlemmer. En formand, som er dommer, to repræsentanter fra Spilleindustrien og to repræsentanter, som repræsenterer spilbrugerne.

Nævnets formand og medlemmer:

Formand
Dommer Jacob Scherfig, Københavns Byret

Medlemmer

 • Klinikleder, cand. psych. aut. Thomas Marcussen, Forskningsklinikken for Ludomani, Aarhus Universitetshospital                                                          
   
 • Lektor Lars Pynt Andersen, Institut for Kommunikation og Psykologi, AAU
   
 • Juridisk direktør Kate Jacquerot, Danske Spil A/S (Repræsentant for lotterierne)
   
 • Direktør Morten Rønde, Spillebranchen
   
 • Formand Gunnar Sørensen, Dansk Automat Brancheforening
   
 • Bestyrelsesmedlem Erik Jensen, Dansk KasinoforeningCasino Copenhagen

De to sidstnævnte medlemmer indtræder alene i Nævnet i stedet for lotteriernes repræsentant, hvis den indgivne klage vedrører hhv. landbaserede spilleautomater eller et landbaseret kasino.

Mere information om Nævnet - og mulighed for at indgive klage til nævnet - kan findes på Spilreklamenævnets hjemmeside.

  

Bag Spilreklamenævnet står spilleindustrien
Spilleindustrien består af Elite Gaming A/S, Dansk Automat Brancheforening, Dansk Kasinoforening, Danske Lotteri Spil A/S, Danske Spil A/S, Det Danske Klasselotteri A/S, Landbrugslotteriet, Royal Casino, Varelotteriet og Danish Online Gambling Association, som inkluderer CEGO A/S og Danske Licens Spil A/S.