Praksisændring for manglende plomber

03, maj 2016

Med virkning fra den 3. maj 2016 foretager Spillemyndigheden praksisændring for manglende plomber.

Tidligere praksis

Spillemyndighedens tidligere praksis for manglende plombe af en spilleautomat, toptavle eller teknisk installation har været, at en førstegangsovertrædelse i form af en manglende plombe udløste en indskærpelse over for tilladelsesindehaveren. Hvis samme overtrædelse for samme spilsted blev konstateret ved det efterfølgende tilsynsbesøg, blev sagen sendt til ansvarsvurdering med mulighed for anmeldelse til politiet for overtrædelsen.

Ny praksis

Spillermyndighedens nye praksis er, at første gang der konstateres en manglende plombe af en spilleautomat, toptavle eller teknisk installation sendes sagen til ansvarsvurdering med mulighed for anmeldelse til politiet.

Projekt plombe

Ud over Spillemyndighedens nye praksisændring kører Spillemyndigheden et plombeprojekt med start fra den 1. april 2016. I forbindelse med plombeprojektet udsendes et tilsynsbrev 14 dage før et tilsynsbesøg med information om, at Spillemyndigheden i forbindelse med plombeprojektet undersøger for manglende plomber af spilleautomater, toptavler eller tekniske installationer.

Hvis det på et tilsynsbesøg i forbindelse med plombeprojektet konstateres, at en spilleautomat, toptavle eller teknisk installation mangler en plombe, sendes sagen til ansvarsvurdering med mulighed for anmeldelse til politiet.

Overtrædelsesbestemmelse

Manglende plombe på spilleautomater, toptavler eller tekniske installationer er en overtrædelse af bekendtgørelsen for gevinstgivende spilleautomater § 15 og kan straffes med bøde.