Pengespil blandt unge er faldende

15, dec 2016

En undersøgelse fra SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd), der offentliggøres den 15. december viser, at der sammenlignet med 2007 er færre unge mellem 12 og 17 år, der spiller om penge.

Pressemeddelelse fra Spillemyndigheden

Rapporten er finansieret af Skatteministeriet, og resultaterne kan sammenlignes med en tilsvarende undersøgelse, som blev udført af SFI i 2007. Dengang svarede 52% af de adspurgte, at de havde prøvet at spille om penge, mens det aktuelle tal er faldet til 40%.

Undersøgelsen blev foretaget parallelt med en undersøgelse af voksnes spiladfærd, som blev offentliggjort den 30. august 2016.  Ligesom andelen af unge under 18, der spiller om penge er faldet i forhold til for 10 år siden, er billedet det samme for de voksne.

Ikke flere med problematisk spiladfærd

De to rapporter adskiller sig dog fra hinanden på den måde, at der i undersøgelsen blandt de unge ikke er tegn på, at flere unge er i risiko for at udvikle, hvad der kan karakteriseres som en risikabel eller problematisk spilleadfærd end i 2007. Tallet er ca. 1,5 pct. I voksenrapporten var der omvendt tegn på, at en højere andel af befolkningen havde en problematisk spiladfærd i 2016 set i forhold til 2005.

De ældste drenge er mest udsatte

Ifølge undersøgelsen er det især drenge i de ældre aldersgrupper, som har en risikabel spiladfærd. Dette er i overensstemmelse med voksenundersøgelsen, der viser, at det primært er 18-39 årige mænd, som er i risikozonen for at udvikle en problematisk spiladfærd.

Birgitte Sand, direktør for Spillemyndigheden, finder det positivt, at der er færre unge, der spiller om penge. – Man kunne måske have frygtet, at der var flere unge, der spiller om penge i dag end for ti år siden, men det er glædeligt, at det ikke er tilfældet, siger hun. – Som myndighed er det vigtigt for os at understrege, at det er ulovligt for unge under 18 at spille om penge i Danmark. Dog må unge over 16 år godt spille på almennyttige lotterier, Lotto og skrabespil.

ROFUS

Er man over 18 år og har brug for en pause fra pengespil, tilbyder Spillemyndigheden, at man kan registrere sig selv i vores Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS), fortæller Birgitte Sand. – Her kan spillerne udelukke sig selv fra spil i en periode fra 24 timer eller permanent.

Spillemyndigheden sætter fokus på oplysning for unge i 2017

For at sikre, at alle unge kender til spillovningen, så de er klædt på, når de må spille lovligt, har Spillemyndigheden iværksat en række tiltag, særligt målrettet unge mellem 18 og 30:

  • Appen ”MitSpil” hvor spilleren får mulighed for at udelukke sig i ROFUS, teste sig for spilafhængighed og finde behandlingstilbud. Appen kan downloades i App Store og Google Play, og i løbet af 1. kvartal 2017 udvides den, så spilleren kan  registrere sit spilforbrug På den måde får man et overblik over sit spilforbrug og håbet er, at denne bevidsthed hjælper eventuelle risikospillere til at få et mere balanceret spilforbrug
  • En TV-kampagne på TV2 vil fra den sidste uge af december 2016 og fem uger frem på en humoristisk og let forståelig måde fortælle om ROFUS
  • Spillemyndigheden vil i 2017 tilbyde uddannelsesinstitutioner, sportsklubber mv. at komme ud og fortælle om spillelovgivningen

Undersøgelsen kan læses på SFIs hjemmeside(link is external)

Flere informationer:

Direktør Birgitte Sand, tlf. 25 44 05 03
Kontorchef Rasmus Aare Nielsen, tlf. 72 38 36 37