Opdateret vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

30, nov 2016

Der er tale om en opdatering af ”Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet” fra 2013.

Opdateringen sker primært som følge af ikrafttrædelse af ny bekendtgørelse om landbaserede kasinoer den 1. juli 2016 og bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet for landbaserede kasinoer og online kasinoer den 1. juli 2016.

Vejledningen indeholder særligt en opdatering af det retlige grundlag og de heraf afledte ændrede forpligtelser for de landbaserede kasinoer. Vejledningen indeholder endvidere ændringer til både landbaserede og onlinekasinoers underretning, som nu skal ske digitalt.

Målgruppen er primært landbaserede kasinoer og onlinekasinoer.

Du finder den opdaterede vejledning her eller ved klik i højremenuen. Denne vejledning er ikke længere aktuel. (31. august 2017)