Offentlig høring af Inspektionsstandarder

20, dec 2013

Spillemyndigheden offentliggør hermed udkast til inspektionsstandarder.

De foreslåede ændringer er begrænsede i forhold til de krav, som Spillemyndigheden i dag stiller i forbindelse med tilladelsesindehaveres spilsystem. Organiseringen af indholdet er dog ændret betydeligt, hvilket kan have betydning i anvendelsen af inspektionsstandarderne i forhold til tidligere.

Den offentlige høring vil løbe frem til kl. 12:00 den 29. januar 2014, og alle høringssvar indsendes til mail@spillemyndigheden.dk