Øget fokus på tekniske automatnedbrud

28, jun 2017

Spillemyndigheden har besluttet at undersøge omfanget af tekniske automatnedbrud i spilleautomater, topspil og tekniske installationer, jf. skrivelsen ”Teknisk automatnedbrud” af 18. februar 2004. Derfor vil Spillemyndigheden i perioden 1. juli – 30. september 2017, have øget fokus på tekniske automatnedbrud.

I den omtalte periode skal tilladelsesindehavere indberette tekniske automatnedbrud direkte til Spillemyndigheden, bestille syn hos en akkrediteret testvirksomhed og udfylde et logblad med information om det tekniske automatnedbrud.

Den direkte indberetning af tekniske automatnedbrud til Spillemyndighed skal foregå via kontaktformularen ”Teknisk automatnedbrud”, der vil være at finde på Spillemyndighedens hjemmeside, www.spillemyndigheden.dk, under menupunktet ”Kontakt”. Indberetningen til Spillemyndigheden skal senest ske dagen efter det tekniske automatnedbrud.

Tilladelsesindehaver skal desuden bestille syn hos en akkrediteret testvirksomhed og udfylde et logblad, der skal forefindes ved testvirksomhedens besøg på spilstedet.