Ny supranational risikovurdering

01, nov 2022

Europa Kommissionen har den 27. oktober offentliggjort en ny supranational risikovurdering for hvidvask og terrorfinansiering. Den nye risikovurdering er den tredje i rækken, og den forventes at gælde de næste to år. 

Risikovurderingen består af to dokumenter; en rapport og et bilag med kortlægning af risici og anbefalinger til at imødegå dem. 

Risikovurderingen af spil fremgår af arbejdsdokumentets kapitel 4. Bemærk særligt, at risikovurderingen for onlinespil er ændret.

Spiludbydere er forpligtet til at identificere og vurdere risikoen for, at de kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme, jf. hvidvasklovens § 7, stk. 1. Spiludbydere skal i forbindelse med udarbejdelsen af deres risikovurdering inddrage den supranationale risikovurdering og den nationale risikovurdering.  

Du kan finde den supranationale risikovurdering (på engelsk) på Europa Kommissionens hjemmeside.