Ny organisering i Spillemyndigheden skal give bedre overblik for tilladelsesindehaverne

10, okt 2017

Den 1. oktober 2017 trådte en ny intern organisering af Spillemyndigheden i kraft.

Styrelsen er stadig opdelt i fire kontorer, men den nye organisering tager nu afsæt i de enkelte spilområder. I den nye organisering har de enkelte kontorer således ansvar for alle de processer, der hører til et spilområde; det være sig dialog og vejledning, udstedelse af tilladelser og løbende tilsyn m.v. Samtidig fastholdes en række tværgående arbejdsgrupper, hvor kontorerne sammen koordinerer og fordyber sig i områder som hvidvask og markedsføring.

De fire nye kontorer har fået navnene ”Lotteri og Monopol”, ”Væddemål og Onlinekasino”, ”Spilleautomater og Ansvarligt Spil” og ”Økonomi, Styring og Analyse”.

Med den nye organisering får den enkelte tilladelsesindehaver derfor som udgangspunkt kun én indgang til Spillemyndigheden fremover.

Tanken bag den nye organisering er en naturlig, yderligere strømlining af vores organisation, som gerne skal skabe et endnu bedre overblik og en tydeligere sammenhæng for vores samarbejdspartnere. Det er min forventning, at vi med den nye organisering bliver endnu bedre til at sikre et velfungerende spilmarked via klare kontaktflader og et forsat godt samarbejde med tilladelsesindehaverne og vores øvrige vigtige interessenter, siger direktør Birgitte Sand.

Se den nye organisering i diagrammet:

Organisationsdiagram