Ny national risikovurdering af terrorfinansiering

10, jan 2024

Den 8. januar 2024 har Politiets Efterretningstjeneste (PET) udgivet en ny national risikovurdering af terrorfinansiering. Den skal erstatte den tidligere risikovurdering fra 2019.

Spiludbydere skal inddrage de nationale risikovurderinger i deres risikovurdering af deres egen virksomhed. Spiludbyderne skal sikre, at deres risikovurderinger til enhver tid afspejler spiludbydernes aktuelle risikoprofil, og derfor kan udgivelsen af den nye nationale risikovurdering være en anledning til at revidere virksomhedens risikovurdering. 

Spiludbyderne skal være opmærksomme på, at virksomhedens risikovurdering som udgangspunkt skal revurderes mindst én gang om året eller i øvrigt i forbindelse med væsentlige ændringer i risikoforholdene, som fx ved introduktion af et nyt produkt, eller i forbindelse med udgivelsen af nye nationale eller supranationale risikovurderinger. 

Risikovurderingen er udgivet på dansk. En engelsk version forventes offentliggjort snarest.

Læs den Nationale Risikovurdering af Terrorfinansiering og læs mere om bekæmpelse af hvidvask.