National hjælpelinje skal give råd og vejledning om spilafhængighed

21, dec 2018

Fra den 2. januar kl. 9.00 kan alle danskere få gratis og fortrolig rådgivning omkring spilafhængighed, når Spillemyndigheden åbner den uafhængige hjælpelinje ”StopSpillet”, hvor spillere og pårørende kan ringe og få professionel hjælp.

Når 2018 bliver til 2019 ser en ny national hjælpelinje, der kan give uvildige råd og vejledning omkring spilafhængighed, dagens lys. Den nye hjælpelinje får navnet StopSpillet og er en del af den brede politiske aftale, der blev indgået i juni måned. Aftalen indeholder en række tiltag mod spilafhængighed, og et led i aftalen var altså oprettelsen af en ny en hjælpelinje hos Spillemyndigheden.

Den nye uafhængige hjælpelinje afløser den hjælpelinje, som hidtil har hørt under spiludbyderen Danske Spil.

”Det er en opgave, som Spillemyndigheden er både stolt over at blive betroet og samtidig svært glad for. Som statslig myndighed på spilområdet er vi i stand til at give uafhængig hjælp og vejledning til spillere og andre omkring dem, hvis det at spille fylder for meget”, siger Birgitte Sand, direktør i Spillemyndigheden.

Antallet af registrerede i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS) har de seneste år været stigende. Det har været med til at understrege nødvendigheden af en hjælpelinje. ROFUS blev lanceret i 2012 (hvor det danske spilmarked blev delvist liberaliseret) og i oktober 2018 var antallet af personer registreret i ROFUS 16.369.

”Vi kan mærke, at vores selvudelukkelsessystem ROFUS gør en forskel i kampen mod spilafhængighed. Og jeg forventer, at vi med StopSpillet kan hjælpe endnu flere spillere og deres pårørende. En af vores kerneopgaver er jo netop at beskytte sårbare spillere, og med hjælpelinjen har vi fået et nyt værdifuldt redskab til at gøre netop dét”, siger Birgitte Sand.

Fortrolig hjælpelinje for alle
De rådgivere, der skal tage telefonerne, når der bliver ringet til StopSpillet, har alle været igennem et omfattende træningsforløb for at kunne håndtere de forskellige typer opkald, der forventes at komme. Rådgiverne skal ikke behandle, men afklare om der er tale om et problem, og rådgive om det videre forløb for den enkelte, der ringer ind. De kan blandt andet fortælle om de gratis muligheder, der er for behandling via de statsstøttede behandlingscentre og om ROFUS.

Alle kan ringe til StopSpillet –spillere, der synes, at spillet er ved at tage overhånd, deres pårørende eller andre i spillernes omgangskreds. Desuden er også fagpersoner, der møder spilafhængige i deres arbejde, velkomne til at kontakte hjælpelinjen.  

Alle opkald er fortrolige, og man behøver ikke at opgive sit navn. Rådgiverne vil dog stille enkelte spørgsmål, som skal bruges til statistik og dokumentation. Den viden, der bliver samlet via StopSpillet, kan også danne grundlag for eventuelle nye tiltag, hvis det viser sig, at der er særlige områder, hvor der kan gøres en indsats.

StopSpillet skal evalueres efter to år.

Læs mere om hjælpelinjen på www.spillemyndigheden.dk/stopspillet