Lukning af restaurationer og spillehaller

19, mar 2020

Regeringen har i sin indsats mod COVID-19 (Coronavirus) påbudt restaurationer og spillehaller at holde lukket fra den 18. marts 2020 kl. 10:00.

Det er personen, der står for den daglige drift af spillehallen, der er ansvarlig for lukningen af spillehallen. Dette er normalt bestyreren, hvis en sådan er udpeget.

Der skal ikke indrapporteres syn af spilleautomater til Spillemyndigheden i lukningsperioden.

Når restaurationer og spillehaller igen åbner, vil spilleautomaterne blive synet med hensyntagen til den ufrivillige lukningsperiode.