Høring om nye regler for almennyttige lotterier og liberalisering af landbaseret bingo

02, jul 2024

Skatteministeriet har sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om spil og lov om afgift af spil i høring med henblik på at udmønte den politiske aftale om lotterier af 20. marts 2024.

Læs Skatteministeriets høring på høringsportalen

Fristen for at afgive høringssvar er senest torsdag den 22. august 2024.

Høringssvar sendes til lovgivningogoekonomi@skm.dk med kopi til jhve@spillemyndigheden.dk. Skriv venligst ”j.nr. 2024-3682” i emnefeltet.

Reglerne er endnu ikke gældende, men de forventes at have virkning fra og med den 1. januar 2025.