Høring om krav til inspektionsstandarder for landbaseret væddemål efter indførelse af spilkort

20, apr 2023

Spillemyndigheden har udarbejdet nye krav til inspektionsstandarder vedrørende landbaseret væddemål. Interesserede parter er velkomne til at komme med bemærkninger til opdateringen inden den endelige version udgives. 

Bemærkningerne skal være Spillemyndigheden i hænde senest fredag den 5. maj 2023. Bemærkningerne skal sendes via vores kontaktformular, hvor kategorien ”Certificering” vælges.

Send dine bemærkninger via Spillemyndighedens kontaktformular

De opdaterede inspektionsstandarder vil træde i kraft 1. oktober 2023, hvor bekendtgørelsen også træder i kraft. Spillemyndigheden forventer dermed, at ændringerne er implementeret hos tilladelsesindehaver senest denne dato. 

Tilladelsesindehaver har herefter en overgangsperiode på 3 måneder til at få testet og inspiceret kravene. Spillemyndigheden skal modtage en certificeringsrapport, som dokumentation for ændringerne senest den 31. december 2023. 

Certificeringsprogrammet og standardrapporterne vil være tilgængelige på spillemyndigheden.dk fra 1. oktober 2023.

Nye krav til inspektionsstandarder for landbaseret væddemål

Høring om inspektionsstandarder for landbaseret væddemål