Gebyrer på spilleautomater

02, jan 2019

I 2019 udgør det årlige gebyr 641 kr. pr. spilleautomat. I overensstemmelse med tidligere skal gebyret angives og betales senest 31. januar 2019. Angivelse af det ordinære gebyr sker i Tast-Selv-Erhverv.

Blanket 29.053

Efterangivelsesblanket

Gebyrer for gevinstgivende spilleautomater, der opstilles og tages i brug i løbet af 2019, skal angives og betales inden udgangen af den følgende måned. Efterangivelse sker med blanket 29.053, som du kan finde til højre eller på vores hjemmeside under Spilleautomater.

Gå til Spilleautomater

Gebyrer for gevinstgivende spilleautomater, der groft eller gentagne gange ikke bliver angivet, kan medføre, at Spillemyndigheden tilbagekalder tilladelsen.