Gebyrændringer for landbaseret kasino

24, okt 2018

Ændringen betyder, at kasinoernes årlige gebyr fremover er baseret på bruttospilleindtægten (BSI).

Ny gebyrtrappe for landbaseret kasino

Bruttospilleindtægtens størrelse Gebyr (2016-niveau)


Under 10.000.000 kr.                            150.000 kr.
10.000.000 kr. - 20.000.000 kr.              300.000 kr.
20.000.000 kr. - 50.000.000 kr.              450.000 kr.
50.000.000 kr. - 100.000.000 kr.            750.000 kr.
100.000.000 kr. og derover                 1.250.000 kr.

 
Medio 2016 vil der blive opkrævet et forudbetalt gebyr for 2. halvår af 2016. Dette svarer til halvdelen af gebyret og vil være baseret på tilladelsens opnåede bruttospilleindtægt i 2015.
Gebyret korrigeres i januar 2017 i forhold til den opnåede bruttospilleindtægt i 2016.