Forlængelse af Spillemyndighedens despensation fra kravet om indsendelse af regnskab for sidst afholdte lotteri inden næste tilladelse til almennyttigt lotteri (Tidsbegrænset periode)

24, jan 2017

I efteråret 2016 offentliggjorde Spillemyndigheden nyheden om, at der frem til og med første halvår 2017, undtagelsesvis kan dispenseres fra kravet om, at lotteriudbydere skal indsende seneste regnskab til Spillemyndigheden, førend ny tilladelse til afholdelse af almennyttigt lotteri gives.

Denne praksis fortsætter året ud, da der for nuværende ikke er udsigt til, at de nye regler træder i kraft i 2017. Der kan dog fortsat kun accepteres ét udestående regnskab ad gangen.