Er du omfattet af kravet om en whistleblowerordning?

15, sep 2021

Spillemyndigheden er blevet opmærksom på, at der kan være tvivl om, man som tilladelsesindehaver er omfattet af kravet om at have en whistleblowerordning og hvilke krav en sådan ordning skal opfylde. 

En tilladelsesindehaver som er omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1. nr. 20, uden at være delvist undtaget, skal have en whistleblowerordning, hvis man har flere end 5 ansatte. Ordningen gælder således for udbydere af:

  • Onlinekasino
  • Landbaseret kasino, og 
  • Væddemål

Ordningen skal: 

  • Være særlig og uafhængig, samt
  • Give de ansatte mulighed for at indberette (potentielle) overtrædelser af hvidvaskloven anonymt

En almindelig mailboks er således hverken særlig, uafhængig eller tilstrækkelig.

Tilladelsesindehaverens ledelse er forpligtet til at følge op på indberetninger, herunder at kunne dokumentere, hvordan det er sket.

Det er muligt for Spillemyndigheden at dispensere for kravet om etablering af en whistleblowerordning. Der er foreløbigt ikke udstedt sådanne dispensationer.

Selvom man er pålagt en whistleblowerordning i andre lande, kan man som tilladelsesindehaver i Danmark ikke automatisk regne med at kravene er identiske.

Se hvidvasklovens § 35 for yderligere information.

Lovbekendtgørelse nr. 316
Af 11 mar 2022

Om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)