Bredt flertal i folketinget enige om nye spilaftaler

23, dec 2014

Et bredt flertal er enige om en aftale, der bl.a. afskærer spillehaller fra at snyde med udlodningerne til velgørende formål.

Stop for snyd med udlodninger

TV2-programmet Operation X afslørede i en række programmer i efteråret 2013, hvordan spillehaller med spilleautomater snød med udlodninger til velgørende formål. I programmerne blev der bl.a. vist eksempler på fiktive velgørende foreninger, der alene blev oprettet for at få del i udlodningerne. Og foreninger, der blev presset til at indgå aftaler med lokale spillehaller om de ulovlige modydelser.

SKAT har siden gennemført en række kontroller af spillehaller, hvor der er konstateret fejl i cirka halvdelen af de kontrollerede spillehaller.

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti ønsker med den nye aftale at sætte en stopper for den form for svindel.

”Spillehaller, som bevidst snyder fællesskabet, er med til at ødelægge det for de mange. Med den nye aftale sikrer vi, at de reelle velgørende foreninger får alle pengene, og at det er slut med at dele pengene i porten”, siger skatteminister Benny Engelbrecht.

Støtte fortsætter til foreningslivet

Et helt essentielt punkt i den nye aftale har været, at de lokale foreninger, der i dag får udlodninger, også kan få tildelt midler i den nye ordning.

Det nuværende nedslag i afgiften ved udlodninger til velgørende formål afskaffes pr. 1. januar 2016. Men i 2016 og 2017 laves der en midlertidig ordning, hvor de foreninger, der tidligere har modtaget udlodninger, kan søge om et tilskud. I efteråret 2016 evalueres den midlertidige ordning, og den fremtidige model for fordeling af midlerne drøftes mellem parterne.

Spillehaller lukker om natten og indsats- og gevinstgrænsen forhøjes

Aftaleparterne har tillige besluttet at spillehallerne skal holde lukket om natten for at begrænse udbredelsen af ludomani. Med den nye aftale skal spillehallerne holde lukket fra kl. 24 til kl. 7.

I lyset af denne begrænsning af åbningstiden er aftaleparterne samtidig enige om at hæve den nuværende indsatsgrænse på 0,50 kr. og gevinstgrænse på 300 kr. til henholdsvis 1 kr. og 600 kr. for gevinstgivende spilleautomater. Beløbene har ikke været reguleret siden 1987, og en forhøjelse vil fastholde et attraktivt lovligt marked.

”Garvede ludomaner kan stå og spille uafbrudt flere døgn i træk. Behandlingsstederne har derfor anbefalet os at lukke spillehallerne om natten. Det gode råd har vi lyttet til”, siger skatteminister Benny Engelbrecht.

Spiludbyderne imødekommes

En supplerende delaftale er blevet til efter et større servicetjek af den ny spillelov, som åbnede for en delvis liberalisering af det danske spillemarked i 2012.

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er således blevet enige om en række moderniseringer af lovgivningen, som har været efterspurgt af spiludbyderne.

Se den originale nyhed på Skatteministeriets hjemmeside.