Anmeld ulovligt spil og reklame

04, jun 2012

Hvis du finder ulovligt spil, dvs. et spil eller en spiludbyder uden en tilladelse, fx en spilleside på nettet, som ikke har en tilladelse fra Spillemyndigheden, kan du henvende dig til Spillemyndigheden, uanset om du er spiller eller erhvervsdrivende.

Du kan også henvende dig til Spillemyndigheden, hvis du finder reklamer for ulovligt spil eller spiludbydere, fx i tv og radio, på nettet, i avisen mv.

Du kan anmelde direkte til ulovlig-spil-og-reklame@spillemyndigheden.dk(link sends e-mail) via Kontakt.

Bemærk venligst, at du ikke kan være anonym, når du indgiver en skriftlig anmeldelse. Du kan læse mere om rettighederne som anmelder på skat.dk(link is external).

Det vil være en stor hjælp, hvis der i din anmeldelse oplyses om domænenavn/navnet på medie med angivelse af dato for reklameringen, samt hvis der vedhæftes dokumentation for det ulovlige udbud/reklamering.

Hvad sker der med anmeldelsen?

Det er en af Spillemyndighedens vigtigste opgaver at beskytte det lovlige spillemarked, dvs. de spiludbydere, som har fået en tilladelse. Vi er derfor altid interesserede i at høre, hvis der reklameres for eller udbydes spil uden tilladelse.

Din henvendelse indgår i vores almindelige tilsyn med spillemarkedet. Vi vil altid undersøge nærmere, om der er reklameret for eller udbudt spil uden tilladelse.

Spiludbydere, der udbyder spil uden tilladelse, vil få en henstilling fra os om at ophøre med det ulovlige spiludbud. I sidste ende vil vi kunne gå i Fogedretten for at få blokeret for den pågældende hjemmeside.

Ligeså vil medier, der reklamerer for spil eller spiludbydere uden tilladelse, få en henstilling fra os om at ophøre med den ulovlige reklamering. Hvis mediet ikke ophører med den ulovlige reklamering, vil mediet blive meldt til politiet.

Ulovligt spil

Spiludbydere skal have en tilladelse fra Spillemyndigheden for at udbyde spil til danskere, fx kasino, væddemål og poker. Både online og såkaldt landbaseret spil, dvs. fysiske steder som fx kasinoer og spillehaller, kræver en tilladelse fra Spillemyndigheden.

Lotterispil, fx lotto, skrabespil og bingo, hvor der betales en indsats, chancen for at vinde en gevinst udelukkende baseres på tilfældighed, og deltagerne gennem betalingen har mulighed for at vinde en gevinst, kan udelukkende udbydes af Danske Spil A/S, Klasselotteriet A/S, Varelotteriet og Landbrugslotteriet. Spillesider på nettet, som tilbyder bingo, og hvor man skal betale for at spille, er således ulovlige, medmindre udbyderen er Danske Spil A/S.

Spiludbydere med en tilladelse

I listen over tilladelsesindehavere - væddemål og onlinekasino, kan du finde oplysninger om, hvem der har tilladelse til udbud af væddemål og drift af onlinekasino. Af listen fremgår også, hvilke domænenavne der er opnået tilladelse til.

Der findes endvidere lister over, hvem der har tilladelse til spilleautomater, og hvem der har bevilling til afholdelse af pokerturneringer.

Danske Spil, Klasselotteriet, Landbrugslotteriet og Varelotteriet har også tilladelse til at udbyde spil. Derudover giver Spillemyndigheden tilladelser til fx almennyttigt lotteri og lokale puljevæddemål.

Mærkningsordning

Spillemyndigheden har lavet en mærkningsordning, som skal skabe tryghed omkring spil på væddemål og onlinekasino. Mærkningsordningen skal hjælpe spillere med at få overblik over, hvilke spiludbydere der har fået en tilladelse og overholder dansk lovgivning.

Alle spiludbydere, der har en tilladelse til at udbyde spil i Danmark, har mulighed for at anvende mærket i deres markedsføring, fx på deres hjemmeside, i tv-reklamer og i annoncer. Spiludbyderne vælger selv, om de vil benytte mærket på deres hjemmeside eller i deres markedsføring.

Du kan læse mere om mærket under Mærkningsordning.

Ulovlig reklame

Spiludbydere, som ikke har en tilladelse til at udbyde spil i Danmark, må heller ikke reklamere. Al reklamering for spil og spiludbydere uden tilladelse er ikke tilladt. Medier, fx aviser, radio- og tv-stationer og magasiner, må derfor ikke indeholde reklamer for spil og spiludbydere uden tilladelse, uanset om det er fysiske medier eller medier på nettet.

Sponsorering er omfattet af forbuddet mod reklamering. Et sponsorat er typisk et økonomisk bidrag til en aktivitet, arrangement eller lignende med henblik på at fremme afsætningen af spiludbyderens produkter. Spiludbyderen forventer oftest en modydelse som fx positiv omtale, reklamering og andet.

Registrering

Din anmeldelse vil altid blive registreret, da vi som myndighed har pligt til at registrere alle henvendelser.

Vi skal henvise til reglerne i persondataloven.