Almennyttige lotterier - justeringer på området

06, dec 2012

Spillemyndigheden overtog administrationen af området for almennyttige lotterier med spillelovens ikrafttræden den 1. januar 2012. Efter næsten et års erfaring med området tilretter Spillemyndigheden sin administration af området for almennyttige lotterier Dette omfatter bl.a. nye anmeldelses- og ansøgningsblanketter med dertil hørende vejledning samt en ændring af bekendtgørelse om almennyttige lotterier, der gør det muligt to gange årligt at få tilladelse til afholdelse af flere almennyttige lotterier ved samme arrangement. Bekendtgørelse nr. 1132 af 4. december 2012 om ændring af bekendtgørelse om almennyttige lotterier træder i kraft den 7. december 2012.

Nye ansøgningsblanketter

Der findes nu to separate blanketter for henholdsvis anmeldelse af almennyttige lotterier og ansøgning om tilladelse til afholdelse af almennyttige lotterier:

Anmeldelsesblanketten (5-01), skal anvendes når:

  • Ansøger er en forening eller organisation, og
  • salgssummen for lotteriet er på 20.000 kr. og derunder.

Vejledning om anmeldelse af et almennyttigt lotteri finder du under Almennyttigt lotteri.

Ansøgningsblanketten (5-02), skal anvendes når:

  • Ansøger er en forening eller organisation, hvor salgssummen for lotteriet er over 20.000 kr.
  • Ansøger er en komité (bestående af mindst 3 personer)
  • Ansøger er en institution
  • Der er tale om en 3. anmeldelse (indenfor samme kalenderår).

Vejledning om ansøgning om tilladelse til afholdelse af almennyttige lotterier finder du under Almennyttigt lotteri.

Der findes endvidere en vejledning om almennyttige lotterier i private lukkede foreninger.

Ændring af bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Som følge af ændringen i bekendtgørelsen om almennyttige lotterier(link is external) kan ansøgere nu få tilladelse til afholdelse af flere almennyttige lotterier, når lotterierne er tilknyttet ét arrangement af højst to dages varighed, og den samlede salgssum for lotterierne tilsammen ikke overstiger 250.000 kr. Salg kan kun ske i samme periode som arrangementet.

Bekendtgørelsesændringen træder i kraft den 7. december 2012.

Tilrettet administration

Samtidig med ændringen af bekendtgørelsen tilretter Spillemyndigheden sin administration af anmeldelser, så det også ved anmeldelser bliver muligt at afholde flere lotterier på én anmeldelse, når lotterierne er tilknyttet ét arrangement af kortere varighed. Lotterierne må tilsammen ikke have en salgssum, der overstiger 20.000 kr.

I de snart 12 måneder Spillemyndigheden har haft administrationen af området for almennyttige lotterier, er det erfaret, at foreninger ofte gerne vil afholde flere lotterier samtidig ved det samme arrangement, fx ved byfester, julebasarer og lignende. Det er denne konkrete problemstilling, som Spillemyndigheden ønsker at imødekomme med ændring af både bekendtgørelsen og af administrationen af anmeldelser.

Selve ansøgningsprocessen er ligeledes blevet smidiggjort, så det ikke længere vil være nødvendigt at indsende udkast til lodseddel, opslag og lignende. Oplysningerne, som skal være tilgængelige på lodsedlen, er derfor blevet integreret på ansøgningsblanketten, så det stadig kan sikres, at oplysningerne er til stede.

Gevinstlister vil det ikke være nødvendigt at indsende til Spillemyndigheden længere. Værdien af den største gevinst skal derimod angives på både ansøgningsblanketten og anmeldelsesblanketten.