Ludomani i Danmark

Spilafhængighed (ludomani) er en adfærdsafhængighed, der har stærke lighedstræk til andre typer af afhængighed. Ludomani kan være svært at opdage, da man ikke som ved stofafhængighed bliver synligt påvirket af en rus. Her på siden kan du læse mere om gambling og spilproblemer i Danmark.  

Hvad er spilafhængighed? 

Personer, der har problemer med pengespil vil ofte opleve en øget trang til at spille, men nyde selve spillet mindre og mindre. Ofte ses det, at personer med problematisk spiladfærd tiltrækkes af spil med kort tid mellem indsats og resultat. Det vil sige spil, der afgøres hurtigt efter indsatsen. 

Når spillet kommer ud af kontrol, påvirker det personers liv i forhold til sociale relationer, arbejde og uddannelse, fysisk og mental sundhed og økonomi. Spilafhængighed kan forveksles med stress, depression eller angstlidelser. Det vigtigt at få talt med andre om sine spilproblemer, og få hjælp til at stoppe spillet. 

Spilproblemer i Danmark

I Danmark gennemføres der regelmæssige undersøgelser af forekomsten af voksne danskere, der har problemer med pengespil. Den seneste undersøgelse er gennemført i 2021.  

I undersøgelsen ”Prævalensundersøgelse af pengespil og ludomani i Danmark 2021” ser man følgende hovedkonklusioner: 

 • Det anslås, at omkring 478.000 danskere har minimum et lavt niveau af spilproblemer. 
 • Det anslås, at omkring 29.500 voksne danskere har et alvorligt pengespilsproblem. 
 • Voksne med spilproblemer er i overvejende grad mænd i aldersgrupperne 18-24 år og 25-39 år 
 • Voksne med spilproblemer har oftest online væddemål eller fysisk væddemål som debutpengespil, mens voksne uden spilproblemer oftest har skrabelodder som debutpengespil. 
 • Voksne med spilproblemers foretrukne pengespil er onlinekasino og online væddemål. 

Undersøgelsen er udført af Rambøll og du kan læse den samlede rapport under "Presse og publikationer"

En tidligere undersøgelse ”Pengespil og spilleproblemer i Danmark 2005-2016”, udført af VIVE er tilgængelig på VIVEs hjemmeside: undersøgelse af pengespil og spilleproblemer i Danmark.

Unge og problematisk spil

Børn og unge udgør en særlig udsat gruppe i forhold til spil og der er indikationer på, at en tidlig spildebut og erfaringer med at vinde penge på spil, øger risikoen for at udvikle en problematisk spiladfærd senere i livet. Tidligere undersøgelser har vist, at de mest intensive spillere er unge drenge, og at de foretrækker spil, hvor der er kort tid mellem indsats og resultat, fx sportsbetting. De nyeste tal vedrørende børn og unges forbrug og erfaringer med pengespil findes i undersøgelsen ”Prævalensundersøgelse af pengespil og ludomani i Danmark 2021”.  

Undersøgelsen har følgende hovedkonklusioner vedrørende 12-17-årige børn og unge:  

 • Det anslås, at omkring 24.500 børn og unge har minimum et lavt niveau af spilproblemer.  
 • Det anslås, at omkring 2.600 børn og unge har alvorlige spilproblemer. 
 • Børn og unge med spilproblemer er i højere grad drenge. 
 • Fælles for både børn og unge med og uden spilproblemer er, at hovedparten begyndte at spille pengespil, da de var mellem 9 og 14 år. 
 • Børn og unge med spilproblemer har oftest væddemål på internettet som debutpengespil. Det foretrukne pengespil blandt børn og unge med spilproblemer er online væddemål og onlinekasino. 
 • Børn og unge med pengespilsproblemer er typisk blevet introduceret til pengespil af en ven, og de har i højere grad en omgangskreds, der spiller pengespil. 

Undersøgelsen er udført af Rambøll og du kan læse den samlede rapport under "Presse og publikationer".

En tidligere undersøgelse ”Pengespil blandt unge i Danmark fra 2007-2016”, udført af VIVE er tilgængelig på VIVEs hjemmeside: undersøgelse af pengespil blandt unge i Danmark.