Ludomani i Danmark

Spilafhængighed er en impulskontrolforstyrrelse med stærke lighedstræk til andre typer af afhængighed. Ludomani er ofte en skjult afhængighed, da man ikke som ved rusmiddelafhængighed bliver synligt fysisk påvirket. Spilafhængighed kan forveksles med stress, depression eller angstlidelser. Det vigtigt at få talt med andre om pengespil, så det bliver klart, at spillet er årsag til problemerne.

Spilproblemer i Danmark

I følge Socialforskningsinstituttets (VIVE) seneste Ludomaniundersøgelse (2016), anslås det, at 125.000 danskere har spilproblemer og at 10.000 danskere over 18 år er spilafhængige. Undersøgelsen viser, at det er primært yngre mænd, der bliver afhængige af pengespil og betegnes som ludomaner. Desuden viser den, at der blandt de spilafhængige er en overvægt af personer, som tidligt i livet har fået erfaringer med at spille. 

Du kan læse hele undersøgelsen af pengespil og spilleproblemer i Danmark på VIVEs hjemmeside her

Unge og pengespil

Socialforskningsinstituttets (VIVE) undersøgelse af pengespil blandt unge (2016) viser, at omkring 31.600 unge har en risikabel spiladfærd i forhold til pengespil og kan betegnes som værende i farezonen for at udvikle spilafhængighed. Undersøgelsen har desuden vist, at de mest intensive spillere er unge drenge, og at de foretrækker spil, hvor der er kort tid mellem indsats og gevinst, fx sportsbetting, hvilket øger risikoen for at udvikle spilafhængighed.  

Du kan læse hele undersøgelsen af pengespil blandt unge i Danmark på VIVEs hjemmeside her