Information 6

21 dec 2011

Validering af identitetsoplysninger

Denne information af 21. december 2011 angår anvendelsen af NemID og validering af identitetsoplysninger.

Som følge af de udfordringer, som er opstået ved, at NemID ikke er klar til anvendelse den 1. januar 2012, har Spillemyndigheden besluttet, at det vil være muligt for tilladelsesindehavere at oprette fuldgyldige konti til registrerede spillere under følgende forudsætninger:

  1. Der skal foretages cpr. nr. validering af de registrerede spillere pr. 1. januar 2012.
  2. Der skal foretages validering ved NemID eller alternativ dokumentation inden den 1. marts 2012.

Det vil sige, at der ikke skal oprettes midlertidige konti til eksisterende og nye kunder i løbet af januar måned. Valideringen skal dog være tilendebragt senest 1. marts 2012. I modsat fald vil de berørte konti skulle lukkes som følge af bekendtgørelsernes ikrafttræden den 1. februar 2012.

Spillemyndigheden vil i perioden frem til den 1. marts 2012 foretage udsøgninger i de data, som leveres til SAFE, og ved stikprøver vurdere, om indskud over 10.000 kr. påkalder sig opmærksomhed. Det kan i den forbindelse være nødvendigt, at tilladelsesindehavere skal levere supplerende informationer om disse konti.

For en god orden skyld skal det præciseres, at spilkonti, som oprettes efter den 1. februar 2012, skal oprettes som midlertidige.