Information 33

25 nov 2016

OBS: DENNE INFORMATION ER IKKE LÆNGERE GYLDIG. INFORMATIONEN ER ERSTATTET AF SPILLEMYNDIGHEDENS VEJLEDNING OM LANDBASEREDE VÆDDEMÅL.

Om væddemål

Den 25. november 2016

Denne information har til formål at give en samlet oversigt over regler, hvor Spillemyndigheden har oplevet, at der kan være tvivl om, hvad der gælder, når der bliver udbudt landbaseret væddemål (væddemål solgt fra et fysisk salgssted). Denne information erstatter information nr. 5, 12 og 28.

Formålet med informationen er samtidig at skabe ensretning og klarhed på området, da Spillemyndigheden er blevet mødt med en del spørgsmål om forskellige scenarier på området for udbud af landbaseret væddemål.

For at skabe den fornødne klarhed og ensretning har Spillemyndigheden valgt at ændre i terminologien, så det, der tidligere er blevet betegnet som en væddemålsbutik, fremover udelukkende vil blive betegnet som en spillebutik.

Hvor må landbaseret væddemål sælges

Salg af væddemål kan alene ske i butikker, spillebutikker og landbaserede kasinoer.

En bod vil også kunne betragtes som en butik eller spillebutik, hvis den er fysisk afgrænset.

Salg af væddemål kan ikke ske på steder med en alkoholbevilling, medmindre der er tale om en spillebutik eller et landbaseret kasino. Det betyder, at der ikke må sælges væddemål i restaurationer med alkoholbevilling.

Væddemål på resultatet af elektronisk simulerede sportsbegivenheder kan alene udbydes i spillebutikker. 

Hvor må der blive opstillet selvbetjeningsterminaler

Selvbetjeningsterminaler, der bliver betjent af kunden selv og ikke personalet, kan alene blive opstillet i spillebutikker og landbaserede kasinoer. Dette er reguleret af vilkårene i spiludbyderens tilladelse.

Hvordan defineres en bod

En bod skal være fysisk afgrænset og vil typisk være af midlertidig karakter, fx opstillet på en markedsplads, på en festival eller ved et stadion. Ved fysisk afgrænsning menes der, at boden er afgrænset fra det omkringliggende areal med fx vægge/sider.
Det betyder, at en bod ikke kan etableres inde i en anden butik.

Boden skal ligesom andre spillesteder have en godkendt bestyrer. Det er derudover tilladelsesindehavers eget ansvar, at eventuelle tilladelser fra andre myndigheder er på plads som fx kommune og politi. 

Hvordan defineres en butik

Spillemyndigheden er blevet mødt med problemstillingen om, hvad der kan blive betragtet som en butik, særligt i tilfælde hvor en spillebutik ønskes etableret i sammenhæng med en anden forretning, fx en restauration.
 

Vi kan i den forbindelse henvise til Miljøministeriet og By- og Landskabsstyrelsens ’Vejledning om detailhandelsplanlægning’ der forholder sig til en samling af butikker (butikscenter), og hvornår der er tale om selvstændige enheder. Vejledningen bygger på afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Det fremgår af vejledningen, at en butiksenhed skal være afgrænset som en selvstændig butik med fast fysisk adskillelse og have direkte adgang fra enten det fri eller et fælles offentligt adgangsareal. 

De enkelte butikker skal ved funktion, design og skiltning mv. fremstå og fungere som selvstændige, funktionelt og fysisk adskilte enheder, der enkeltvis kan lukkes af mod det fælles areal. Det indebærer, at det areal, som kunderne anvender til betaling mv. skal placeres inden for den enkelte butiks afgrænsning. Der må ikke være direkte, fri adgang fra den ene butiks salgsareal til den anden butiks salgsareal, og de varer, som en butik forhandler, må ikke kunne medbringes og betales i en anden butik.

Hvad er en spillebutik

For at vide om en butik er en spillebutik, skal man være opmærksom på to ting:

  1. Der må ikke være væsentligt salg af kiosk- eller dagligvarer
  2. Omsætningen

Ad 1)
En butik kan kun betragtes som en spillebutik, når den er indrettet som en sådan særlig spillebutik. Det betyder, at en spillebutik ikke kan have væsentligt salg af kiosk- eller dagligvarer.
Butikker med et stort sortiment af kioskvarer, tankstationer og supermarkeder kan ikke betragtes som en spillebutik. Dette er uanset, at omsætningen fra spil er forholdsmæssig stor.

Det er Spillemyndighedens vurdering, at heller ikke restaurationer vil kunne blive betragtet som spillebutik, da de ikke er indrettede som særlige spillebutikker og har et for bredt varesortiment.

Ad 2)

Når det skal vurderes, om en butik er en spillebutik, skal omsætningen af spil (fx salg af væddemål, gevinstgivende spilleautomater, Lotto) holdes op mod det øvrige salg (kioskvarer m.m.). Spilomsætningen skal udgøre mere end 50% af den samlede omsætning for at en butik kan blive betragtet som en spillebutik.

I spillebutikker skal alt personale være over 18 år. 

Dette følger af lovbemærkninger til spillelovens § 40, der definerer, hvad en spillebutik er. 

Hvad er et landbaseret kasino

Ved et landbaseret kasino forstås et spilsted, som udbyder spil i overensstemmelse med en tilladelse givet efter spillelovens § 14.

Butikker uden bemanding, der sælger spil

Spillemyndigheden er blevet spurgt, om det er muligt at etablere spillebutikker, hvor der ikke er bemanding til stede i hele åbningstiden.

Det er Spillemyndighedens vurdering, at for at sikre faglig forsvarlig drift af en butik, der sælger spil, så skal den være bemandet i åbningstiden.

Det er desuden vores vurdering, at personale for en anden forretning eller butiksenhed ikke kan bemande en spillebutik, da spillebutikken ikke vil fremstå som en selvstændig butiksenhed, og der heller ikke vil kunne blive udbudt spil på en tilstrækkelig faglig forsvarlig måde.

Det følger af spillelovens § 29, at udbud af spil skal ske på faglig forsvarlig vis.

Andre spørgsmål

Sammenblanding af landbaseret og online udbud

Der må ikke ske en sammenblanding af indestående på en spillers konto i forhold til landbaseret og online udbud, da der ikke må modtages kontante indskud på en onlinespilkonto.
Der må ikke kunne blive indbetalt et beløb via en terminal på en spillers onlinespilkonto. Det betyder, at en spiller ikke må kunne indsætte et beløb på fx et spilkort eller en voucher, hvor spilleren efterfølgende kan indsætte pengene på sin onlinespilkonto.

Det følger af bekendtgørelse om online væddemål § 8, stk. 2, at kontante indskud ikke er tilladt ved online væddemål.

Der kan alene indsættes beløb på en onlinespilkonto, hvis en spiller logger på sin onlinespilkonto ved spiludbyderen, og indbetalingen sker via en godkendt betalingstjeneste efter lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Dette følger af bekendtgørelse om online væddemål § 8, stk. 1.

Udbud af væddemål i spillehal

Der må ikke udbydes andre spil i en spillehal, herunder væddemål. Her er der ikke kun tale om selve betalingen af væddemål i spillehallen, men fx også opsætning af en væddemålsterminal i en spillehal, hvor selve betalingen finder sted i det tilstødende lokale.

Det følger af spillelovens § 20, at der ikke må udbydes andre spil eller finde anden erhvervsvirksomhed sted i en spillehal.

Udbud af onlinespil via en terminal

Hvis der bliver udbudt spil via en fysisk terminal, så er der tale om landbaseret udbud. Det betyder, at hvis det er muligt at spille kasinospil via en terminal, hvor spilleren skal møde fysisk op for at spille, så er der tale om landbaseret spil. Et sådant udbud via en terminal vil kræve en tilladelse til landbaseret kasino.

Det følger af spillelovens § 5, stk. 1, nr. 9, at der er tale om landbaseret spil, når spilleren mødes fysisk med spiludbyderen eller spiludbyderens forhandler for at spille.

Rapportering af spil

Tilladelsesindehavere, som udbyder landbaseret væddemål, skal være opmærksom på, at der i rapporteringen af spildata skal skelnes imellem væddemål solgt fra en selvbetjeningsterminal og væddemål solgt fra en terminal, som er bemandet af personale. 

Tilladelsesindehavere skal rapportere salgskanalen i datastrukturerne, der anvendes til rapportering af væddemål. Dette gælder for både fastoddsvæddemål og puljespil.
Hvis salg af væddemål sker fra en selvbetjeningsterminal, skal der rapporteres ”Selvbetjening” i dataelementet salgskanal. Hvis der er tale om salg af væddemål, hvor betalingen sker til personale i butikken, skal tilladelsesindehaver rapportere ”Forhandler” i dataelementet salgskanal.