Information 32

24 nov 2016

Vilkår for spiludbyderes brug af salgsfremmende spil eller lotteri

Den 24. november 2016

Spillemyndigheden fjernede den 18. maj 2015 sin vejledning vedrørende salgsfremmende foranstaltninger fra Spillemyndighedens hjemmeside, og ændrede i den forbindelse sin praksis vedrørende spiludbyderes brug af salgsfremmende foranstaltninger i form af spil eller lotteri, der ikke er omfattet af spiludbyderes tilladelse.

Der er således ikke et generelt forbud mod at afholde salgsfremmende spil eller lotteri.

Nedenfor følger de punkter, som tillægges betydning i vurderingen af, om spillet kræver tilladelse efter spillelovgivningen, eller om spillet kan udbydes som salgsfremmende spil eller lotteri.

Definition på salgsfremmende spil eller lotteri

Spiludbydere har mulighed for at afholde salgsfremmende foranstaltninger i form af salgsfremmende spil eller lotteri, der ikke er omfattet af spiludbyders tilladelse, fx et lotteri, en lodtrækning eller en anden form for spil, der alene afgøres ved tilfældighed eller uden en tilladelse. Dette kan fx være en spiludbyder med en onlinekasinotilladelse, som foretager en lodtrækning eller et lotteri.

Ved afholdelse af et salgsfremmende spil eller lotteri kan der stilles krav om køb af en vare eller en tjenesteydelse, det kan fx være køb af et væddemål, betaling for deltagelse i en pokerturnering, køb af spins på en spilleautomat mv., som derefter udløser det salgsfremmende spil eller lotteri. Det afgørende er således, at der er tale om køb af en vare eller tjenesteydelser, og at der ikke tages en højere pris for varen eller tjenesteydelsen, end hvis varen eller tjenesteydelsen ikke var en del af et salgsfremmende spil eller lotteri.

Den samlede pris skal oplyses tydeligt, og spiludbyderen må ikke forsøge at få sine udgifter til det salgsfremmende spil eller lotteri dækket ved at forringe kvaliteten eller sammensætningen af de varer eller tjenesteydelser, der skal betales for, eller ved at forhøje prisen på de varer eller tjenesteydelser, der skal betales for.

Der må ikke være tale om, at der ”betales særskilt for deltagelse i spillet” eller ”skal ydes en særskilt økonomisk indsats – udover købet af varen eller tjenesteydelsen – for at deltage i spillet”.

Det er en forudsætning for at afholde det salgsfremmende spil eller lotteri, at afholdelsen af det salgsfremmende spil eller lotteri skal være et tidsbegrænset tilbud og varigheden skal oplyses til spilleren.

 

Det vil være en konkret vurdering fra sag til sag om et salgsfremmende spil eller lotteri kan anses som et tidsbegrænset tilbud eller udbudt som en integreret del af spiludbyderens udbud af spil, der kræver tilladelse efter spillelovgivningen. Det taler for at være et integreret salgsfremmende spil eller lotteri, hvis spillet udbydes uden en fastsat tidsbegrænsning for ophør eller afholdes over en længere periode uden ophold.