Information 31

30 jun 2016

Opdateret proces for fornyelse af tilladelser

OBS: DENNE INFORMATION ER IKKE LÆNGERE GYLDIG. DEN ER PR. 3. MARTS 2017 ERSTATTET AF INFORMATION NR. 34

Den 30. juni 2016

Spillemyndigheden skal i forlængelse af Information nr. 30 om proces for fornyelse af tilladelser af 7. april 2016 gøre opmærksom på, at der er foretaget nogle få ændringer i processen for fornyelse af tilladelse samt tilføjet korrektioner i Personlig erklæring, tillæg A, for så vidt angår fornyelse. Ansøger bedes derfor være opmærksom herpå.

Vi anbefaler, at alle ansøgere gennemlæser ansøgningsblanketten med den dertilhørende vejledning, da der heri står beskrevet, hvordan hvert punkt i blanketten skal udfyldes, samt hvilke bilag der skal medsendes.

Spørgsmål til genansøgningsprocessen skal stilles til mail@spillemyndigheden.dk og ikke til den enkelte tilladelsesindehavers kontaktperson ved Spillemyndigheden.

Se ansøgningsblanketten 2-06 her og tillæg A her.