Information 27

02 feb 2016

Årsredegørelserne for 2015

Den 2. februar 2016

 

Der er to væsentlige ændringer i forhold til årsredegørelserne for 2014. Med det vedtagne lovforslag skal der ikke længere ske offentliggørelse. Endvidere er fristen ændret til 5 måneder.

Ændring af reglerne for årsredegørelsen

Med virkning fra den 1. januar 2016 vil der ske ændringer ift. den årsredegørelse, som udbydere af væddemål og onlinekasino hidtil har skulle offentliggøre senest 2 måneder efter afslutningen af hvert regnskabsår.

Ændringerne medfører, at kravet om, at offentliggørelsen skal ske senest 2 måneder efter afslutningen af hvert regnskabsår, er ændret til 5 måneder efter afslutningen af hvert regnskabsår. Da regler om regnskabsår kan være forskellige fra land til land, skal bestemmelsen i overensstemmelse med tidligere års praksis fortolkes således, at årsberetningen for alle tilladelsesindehavere skal vedrøre perioden fra 1. januar til 31. december 2015.

Årsredegørelsen for 2015 skal således være Spillemyndigheden i hænde senest den 31. maj 2016.

Herudover er kravet om, at årsredegørelsen skal offentliggøres, ændret til, at årsredegørelsen i stedet skal sendes til Spillemyndigheden. Der vil således ikke længere ske offentliggørelse af årsredegørelsen, medmindre udbyderen selv vælger at offentliggøre denne.

Nærmere information om indholdet af årsredegørelsen

Nærmere information om årsredegørelsen, herunder kravene til indhold, vil blive offentliggjort den 1. marts 2016.

Hvem skal sende en årsredegørelse?

Alle tilladelsesindehavere af væddemål og onlinekasino, som har haft tilladelse i perioden fra 1. januar 2015 til 31. december 2015, skal sende en årsredegørelse.

For tilladelsesindehavere, hvor 2015 har været det første år, hvor der er sket et udbud af spil, skal der ikke sendes en årsredegørelse. Der skal i stedet ske en udarbejdelse af en rapport om spiludbuddet, som skal indleveres senest 14 måneder efter, at tilladelsen er taget i brug. Rapporten skal redegøre for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne år har udbudt spil i overensstemmelse med betingelserne for tilladelsen. Se nærmere herom i Information 14.