Information 16

30 aug 2013

Rapporten om det første års udbud af spil

Den 30. august 2013

Fra februar 2013 har Spillemyndigheden modtaget rapporter fra tilladelsesindehavere til væddemål og onlinekasino om deres første år på det danske spilmarked. Rapporter modtages løbende, efterhånden som spiludbyderne har været på det danske marked i et år.

Det er et krav i spilleloven, at en tilladelsesindehaver skal udfylde og indlevere rapporten seneste 2 måneder efter det første års udbud af spil.

Spillemyndigheden takker for den store indsats, tilladelsesindehaverne har lagt i at udfylde rapporterne. Rapporterne giver os et nyttigt indblik og en større forståelse for tilladelsesindehavernes virksomheder, som vi kan anvende i det fremtidige samarbejde.

Som et led i processen har vi stillet uddybende spørgsmål til indholdet af flere af rapporterne. Efterfølgende har tilladelsesindehaverne sendt reviderede rapporter.

Overtrædelser og kritikpunkter

Fra rapporternes indhold er der blevet konstateret overtrædelser af lovgivningen. Overtrædelser af mindre karakter sanktioneres ikke, hvis tilladelsesindehaver hurtigt retter fejlene.

Vi har i nogle tilfælde valgt at udtale kritik af fremgangsmåder mv. Nedenfor er gennemgået nogle af de punkter, hvor det er flere tilladelsesindehavere, der har procedurer, der potentielt kan være overtrædelser af lovgivningen.

Efter offentliggørelse af denne meddelelse vil der inden for kort tid blive sendt brev til alle tilladelsesindehavere, der har udbudt spil fra 1. januar 2012, om vores vurdering af indholdet af den pågældende tilladelsesindehavers rapport. Tilladelsesindehavere, der har startet deres udbudet af spil senere, vil løbende modtage vores tilbagemelding på deres rapport.
 

1. Tilladelsens geografiske anvendelsesområde

En tilladelse til væddemål eller onlinekasino kan kun anvendes til at udbyde spil i Danmark.

Dette betyder, at udbud i andre lande ikke kan ske med en dansk tilladelse, uanset om spillerne opretter sig på den danske version af hjemmesiden. På samme måde kan der kun udbydes spil i Danmark på den danske tilladelse. Dette gælder uanset, hvilken tilladelse spilleren har oprettet sig som kunde på.

Spørgsmålet er relevant i flere situationer, hvoraf nogen er oplistet nedenfor:
 

  • Kunder, der opholder sig i Danmark, men er bosat i et andet land

Uanset at kunden normalt er bosat i et andet land, skal denne spille på den danske tilladelse, når denne opholder sig i Danmark. 

Det fremgår af § 2, stk. 4, i bekendtgørelserne, hvordan kunder skal registreres mv. Vær dog opmærksom på, at hvis kunden fx er verificeret i overensstemmelse med de danske regler, uanset om kunden er oprettet på en anden tilladelse, behøver denne ikke oprette sig som kunde igen. Alt spil skal imidlertid foregå på den danske tilladelse, når kunden opholder sig i Danmark. Hvis dette ikke teknisk er muligt, skal kunden ikke have adgang til at spille, mens denne opholder sig i Danmark.
 

  • Kunder med bopæl og ophold i Danmark, der oplyser bopæl i et andet land

En tilladelsesindehaver bør have procedurer, der sikrer, at alle kunder, der har bopæl og opholder sig i Danmark, ikke kan oprette sig som kunde under en anden tilladelse, ved bevidst at oplyse et andet land. Ansvaret kan i dette tilfælde ikke lægges på kunden, og dennes eventuelt fejlagtigt afgivne oplysninger. Den mest effektive måde er at kontrollere kundens IP-adresse.

Alle kunder, der tilgår en spilside med dansk IP-adresse:
Kunden bør ikke have adgang til at placere et indskud i et spil, før der er overensstemmelse mellem de afgivne identitetsoplysninger og IP-adressen.

Skjult IP-adresse:
Hvis kunden ved oprettelse af en spilkonto har skjult sin IP-adresse, skal dette alarmere tilladelsesindehaver om, at der skal iværksættes yderligere undersøgelser, der bør foretages hurtigst muligt.
 

  • Kunder, der opretter sig på en anden hjemmeside end den danske

Alle kunder, der opholder sig i Danmark og oplyser deres bopælsland som Danmark ved registrering, bør automatisk viderestilles til den danske tilladelse, inden der kan foretages et indskud i et spil.
 

  • Kunder, der har bopæl i Danmark, men rejser til udlandet

Når en kunde forlader dansk territorium, er denne ikke længere underlagt dansk lovgivning, og udbud af spil til denne kunde skal derfor ske efter reglerne i det land, hvor denne opholder sig.

Udbud af spil uden for dansk territorium kan ikke ske med en dansk tilladelse.
 

  • Specielt om Grønland

Flere tilladelsesindehavere har også tilladelse til at udbyde spil i Grønland. Ovenstående gælder også i forhold til udbud af spil i Grønland.

 

2. Modregningsfri konto

I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne om tilladelse til væddemål og onlinekasino godkendte Spillemyndigheden tilladelsesindehavernes procedurer for opdatering af den modregningsfri konto.

Det har været en væsentlig forudsætning for udstedelse af tilladelse, at spillernes midler er sikret tilstrækkeligt. Ændringer i fremgangsmåder mv. kan derfor ikke accepteres uden Spillemyndighedens godkendelse.

Det er et vilkår i tilladelserne, at:

Tilladelsesindehaver skal straks informere Spillemyndigheden, hvis der sker væsentlige ændringer af de forudsætninger, hvorpå tilladelsen er opnået. Af væsentlighed anses bl.a. oplysninger, som tilladelsesindehaver har angivet i forbindelse med indleveringen af sit ansøgnings- og baggrundsmateriale, herunder forhold vedrørende tilladelsesindehavers ejerskab, straffeoplysninger og finansieringsgrundlaget for spilvirksomheden. 


3. Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Onlinekasinoer skal underrette om mistænkelige transaktioner til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Det er vores opfattelse, at der er for få underretninger på onlinekasino området sammenlignet med andre områder.  I 2012 var der 3 underretninger. I 2013 er der på nuværende tidspunkt alene foretaget enkelte underretninger.

Alle tilladelsesindehavere opfordres til at gennemgå deres interne regler, procedurer, retningslinjer mv. igen. I den forbindelse er det vigtigt at slå fast, at en underretning af en mistænkelig transaktion ikke er en politianmeldelse.

Vi vil anvende indholdet af rapporterne på dette område til at føre skærpet tilsyn med udvalgte tilladelsesindehaveres procedurer på området.