Information 12

29 jun 2012

OBS: DENNE INFORMATION ER IKKE LÆNGERE GYLDIG. INFORMATIONEN ER ERSTATTET AF SPILLEMYNDIGHEDENS VEJLEDNING OM LANDBASEREDE VÆDDEMÅL.

Information nr. 5

Salg af væddemål i butikker

Denne information af 29. juni 2012 handler om, hvorvidt der sker ændringer i de vilkår, der er fastsat for landbaseret salg af væddemål.

I Information nr. 5 af 14. december 2011 informerede Spillemyndigheden om, under hvilke vilkår salg af landbaseret væddemål kunne finde sted. Vilkårene er senere blevet fastsat i de udstedte tilladelser til væddemål.

Efter offentliggørelsen af informationen har vi modtaget en del bemærkninger til de fastsatte vilkår samt forslag til, hvordan vilkårene kan ændres.

Under hensyn til, at ønskerne er mange og forskelligartede er det vores vurdering, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at implementere ændrede vilkår.

Vilkårene fastsat i de enkelte tilladelser gælder derfor uændrede.

Vi forventer i efteråret 2012 at kunne offentliggøre et forslag til ændring af de nuværende vilkår. Ændrede vilkår forventes dog ikke at træde i kraft før tidligst 1. januar 2013, hvilket også sker af hensyn til at give tilladelsesindehaverne mulighed for at indrette sig herefter.

Eksempel på udnyttelse af de nuværende vilkår

Vi er af flere blevet spurgt, om det er muligt indenfor de nuværende vilkår at opstille en "bod", hvorfra der sælges væddemål udenfor fx et stadium.

Hvis "boden" er fysisk afgrænset, vil der være tale om en butik eller væddemålsbutik. Det er derfor muligt at opstille en sådan bod. Boden skal have en godkendt bestyrer. Det er derudover tilladelsesindehavers eget ansvar, at eventuelle andre tilladelser fra andre myndigheder er på plads som fx kommune og politi.