Bestyrer i en spillehal - hvad betyder det?

Denne vejledning henvender sig til bestyrere i spillehaller. En spillehal er et lokale, hvor der er gevinstgivende spilleautomater. Vejledningen handler om de mest almindelige regler for dig, hvis du er bestyrer eller ønsker at blive bestyrer i en spillehal med gevinstgivende spilleautomater.

Når du er bestyrer af en spillehal, skal du sikre, at reglerne i spillelovgivningen bliver overholdt.

Dine vigtigste opgaver er blandt andet at sikre, at:

  • Der altid er en ansat over 18 år, der bemander spillehallen.
  • Ingen under 18 år opholder sig i spillehallen.
  • Der ikke er spillere i spillehallen eller spilaktivitet på de gevinstgivende spilleautomater i tidsrummet mellem kl. 24.00 og 07.00.

Du kan kun være bestyrer ét sted. Når du er godkendt bestyrer, gælder det altså kun for den spillehal, som du har oplyst ved ansøgningen.

Hvis du stopper som bestyrer, eller ønsker at ændre din godkendelse som bestyrer til et andet spilsted, skal du skrive til Spillemyndigheden. Det kan du gøre via vores kontaktformular.

Hvis du også ønsker at blive godkendt som bestyrer af en butik med lotteri og væddemål, der ligger samme sted som spillehallen, skal du indsende en ansøgning (blanket 8-01).

Opsyn med spillehallen

Der skal være en ansat over 18 år, der er ansvarlig for at holde opsyn med spillehallen i hele åbningstiden. Vedkommende skal blandt andet sikre, at unge under 18 år ikke får adgang til spillehallen.

En kunde kan ikke have ansvaret for at holde opsyn med spillehallen.

Tilstedeværelse i spillehallen

Hvis din spillehal er en bemandet spillehal, skal du eller en af dine ansatte befinde sig i selve spillehallen. Hvis din spillehal er i et tilstødende lokale, skal du eller en af dine ansatte være i nærheden af spillehallens indgang og skal kunne se selve indgangen fra det sted i forretningen, hvor du eller den ansatte oftest befinder sig. Det vil typisk være ved kassen, hvorfra kunderne betjenes.

Spillehallen skal være bemandet i hele åbningstiden. Hvis du eller den ansatte er nødt til at gå fra spillehallen eller det tilstødende lokale, skal spillehallen lukkes.

Befinder du eller den ansatte sig et sted, hvor det ikke er muligt at se indgangen til spillehallen, skal spillehallen ligeledes lukkes, og det skal tydeligt fremgå, at den er lukket. Du kan eksempelvis låse døren til spillehallen eller hænge en kæde for døren.

Du eller den ansatte må ikke forlade spillehallen og overlade opsynet til en spiller, en kunde eller en medarbejder under 18 år. Derudover må du eller den ansatte ikke udføre andet arbejde, som gør, at der ikke holdes opsyn med spillehallen.

Hvis du er i tvivl om dine forpligtelser i forhold til tilstedeværelse, så spørg tilladelsesindehaveren eller Spillemyndigheden.

Salg i spillehallen

Der må ikke finde anden erhvervsvirksomhed sted i en spillehal. Eksempelvis må der ikke sælges cigaretter eller mad. I en spillehal må der kun sælges slik, snacks og drikkevarer. Dog ikke stærke drikkevarer, der har en alkoholprocent på 2,8 og derover.

Andre spil i spillehallen

Der må ikke udbydes andre spil i spillehallen end spil på gevinstgivende spilleautomater. Det betyder, at der blandt andet ikke må være morskabsautomater som eksempelvis flippermaskiner og videospil.

Synlige informationer

Ved indgangen til en spillehal og i nær tilknytning til spilleautomater, som opstillet i en restauration, skal det let synligt fremgå for spilleren, at personer under 18 år hverken må få adgang til spillehallen eller spille på gevinstgivende spilleautomater, ligesom der skal henvises til Spillemyndighedens hjælpelinje om ansvarligt spil.

Spillemyndighedens mærkningsordning skal fremgå ved indgangen til en spillehal og i nær tilknytning til spilleautomater opstillet i restaurationer. Mærket skal være let synligt for spilleren, ligesom teksten på mærket skal være læsbar.

Sådan bliver du bestyrer i en spillehal

For at du kan blive bestyrer i en spillehal, skal du sende en ansøgning til Spillemyndigheden. Ansøgningsblanketten findes på www.indberet.virk.dk. Skriv "8-01 Ansøgning for bestyrer og personale" i søgefeltet. Du kommer derefter til blanketten som udfyldes, underskrives og indsendes digitalt.

Markedsføring af spil i en spillehal 

Når spil markedsføres i en spillehal, skal der i umiddelbar tilknytning hertil oplyses om følgende:

  • Aldersgrænse for spillet
  • Spillemyndighedens hjælpelinje om ansvarligt spil 
  • Muligheden for selvudelukkelse via ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere). Der skal kun henvises til ROFUS, hvis markedsføringen vedrører online væddemål, onlinekasino eller landbaseret kasino

Spillemyndighedens mærkningsordning skal også fremgå.

Vær opmærksom på, at der gælder en række regler for, hvordan spil må fremstilles, når det markedsføres. Du kan læse mere om markedsføring af spil på spillemyndigheden.dk.