Bestyrer i en spillehal - hvad betyder det?

Denne vejledning henvender sig til bestyrere i spillehaller. En spillehal er et lokale, hvor der er gevinstgivende spilleautomater.
Vejledningen handler om de mest almindelige regler for dig, hvis du er bestyrer eller ønsker at blive bestyrer i en spillehal med
gevinstgivende spilleautomater.

Når du er bestyrer af en spillehal, skal du sikre, at reglerne i spillelovgivningen bliver overholdt.

Dine vigtigste opgaver er blandt andet at sikre, at:

  • Der altid er en ansat over 18 år, der bemander spillehallen.
  • Ingen under 18 år opholder sig i spillehallen.
  • Der ikke er spillere i spillehallen eller spilaktivitet på de gevinstgivende spilleautomater i tidsrummet mellem kl. 24.00 og 07.00.

Du kan kun være bestyrer ét sted. Når du er godkendt bestyrer, gælder det altså kun for den spillehal, som du har oplyst ved ansøgningen.

Hvis du stopper som bestyrer, eller ønsker at ændre din godkendelse som bestyrer til et andet spilsted, skal du skrive til Spillemyndigheden. Det kan du gøre via www.spillemyndigheden.dk/kontakt.

Hvis du også ønsker at blive godkendt som bestyrer af en butik med lotteri og væddemål, der ligger samme sted som
spillehallen, skal du indsende en ansøgning (blanket 8-01).

Opsyn med spillehallen

Der skal være en ansat over 18 år, der er ansvarlig for at holde opsyn med spillehallen i hele åbningstiden. Vedkommende skal blandt andet sikre, at unge under 18 år ikke får adgang til spillehallen.

En kunde kan ikke have ansvaret for at holde opsyn med spillehallen.

Tilstedeværelse i spillehallen

Hvis der er tale om en bemandet spillehal, skal du eller en af dine ansatte befinde sig i selve spillehallen. Er der tale om en spillehal i et tilstødende lokale, skal du eller en af dine ansatte være i nærheden af spillehallens indgang og skal kunne se selve indgangen fra det sted i forretningen, hvor du eller den ansatte oftest befinder sig. Det vil typisk være ved kassen, hvorfra kunderne betjenes.

Spillehallen skal være bemandet i hele åbningstiden. Hvis du eller den ansatte er nødt til at gå fra spillehallen eller det tilstødende lokale, skal spillehallen lukkes. Befinder du eller den ansatte sig et sted, hvor det ikke er muligt
at se indgangen til spillehallen, skal spillehallen ligeledes lukkes, og det skal tydeligt fremgå, at den er lukket. Dette kan eksempelvis gøres ved at låse døren til spillehallen eller hænge en kæde for døren.

Du eller den ansatte må ikke forlade spillehallen og overlade opsynet til en spiller, en kunde eller en medarbejder under 18 år. Du eller den ansatte må ikke udføre andet arbejde, som gør, at der ikke holdes opsyn med spillehallen.

Hvis du er i tvivl om dine forpligtelser i forhold til tilstedeværelse, så spørg tilladelsesindehaveren eller Spillemyndigheden.

Salg i spillehallen

Der må ikke finde anden erhvervsvirksomhed sted i en spillehal. Eksempelvis må der ikke sælges cigaretter eller mad. I en spillehal må der kun sælges slik, snacks og drikkevarer. Dog ikke stærke drikkevarer, der har en alkoholprocent på 2,8 og derover.

Andre spil i spillehallen

Der må ikke udbydes andre spil i spillehallen end spil på gevinstgivende spilleautomater. Det betyder, at der blandt andet ikke må være morskabsautomater som eksempelvis flippermaskiner og videospil.

Synlige informationer

Ved indgangen til en spillehal og i nær tilknytning til spilleautomater, som opstillet i en restauration, skal det let synligt fremgå for spilleren, at personer under 18 år hverken må få adgang til spillehallen eller spille på gevinstgivende
spilleautomater, ligesom der skal henvises til Spillemyndighedens hjælpelinje om ansvarligt spil.

Ved indgangen til en spillehal og i nær tilknytning til spilleautomater opstillet i restaurationer, skal Spillemyndighedens mærkningsordning endvidere anvendes. Mærket skal være let synligt for spilleren.

Vejledning til bestyreransøgning

Ansøgningsblanketten findes på www.indberet.virk.dk. Skriv 8-01 Ansøgning for bestyrer og personale i søgefeltet.
Du kommer derefter til blanketten som udfyldes, underskrives og indsendes digitalt.