To påtaler til Danske Licens Spil A/S for overtrædelse af hvidvaskloven

15. juni 2023
Navn på spiludbyder
Danske Licens Spil A/S

Spillemyndigheden har den 13. juni givet Danske Licens Spil A/S en påtale for manglende opfyldelse af kravet om skærpede kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 17, stk. 1. 

Lovområde
Hvidvaskloven
Afgørelsesform
Påtale

Påtalen er givet, fordi Danske Licens Spil A/S ikke gennemførte skærpede kundekendskabsprocedurer vedrørende en konkret spiller tidligere i kundeforholdet, idet det på baggrund af transaktionsvolumen og antallet af underretninger til Hvidvasksekretariatet, burde have været vurderet, at spilleren udgjorde en øget risiko for hvidvask. Dermed har Danske Licens Spil A/S ikke efterlevet kravet om gennemførelse af skærpede kundekendskabsprocedurer. Danske Licens Spil A/S gennemførte senere i kundeforholdet skærpede kundekendskabsprocedure, og afsluttede herefter kundeforholdet.

Spillemyndigheden har endvidere givet Danske Licens Spil A/S en påtale for overtrædelse af reglerne om underretning i hvidvasklovens § 26, stk. 1.

Påtalen er givet i samme kundeforhold, fordi Danske Licens Spil A/S i to tilfælde undlod at underrette Hvidvasksekretariatet på trods af mistanke om hvidvask ikke kunne afkræftes efter endt undersøgelse. Dermed har Danske Licens Spil A/S ikke efterlevet forpligtelserne om underretningspligt. Danske Licens Spil A/S havde tidligere foretaget flere underretninger vedrørende kunden. Det forhold, at en spiludbyder lige har foretaget underretninger til Hvidvasksekretariatet vedrørende et kundeforhold, fritager således ikke spiludbyderen fra sin underretningspligt ved efterfølgende nye mistænkelige transaktioner.

Påtalerne medfører ingen handlepligt for Danske Licens Spil A/S, da der er tale om ikke længere bestående overtrædelser. 

Spillemyndigheden bemærker, at reglerne om skærpede kundekendskabsprocedurer og underretningspligt er helt grundlæggende i hvidvaskloven, og overtrædelse af reglerne fører som det klare udgangspunkt til påbud eller påtale eller i grove eller gentagne tilfælde til politianmeldelse.