Påtale til JackpotBet A/S for overtrædelse af hvidvaskloven

4. juli 2024
Navn på spiludbyder
JackpotBet A/S

Spillemyndigheden har den 2. juli 2024 givet JackpotBet A/S (herefter JackpotBet) en påtale for at have overtrådt reglerne om risikovurdering i hvidvasklovens § 7, stk. 1.

Lovområde
Hvidvaskloven
Afgørelsesform
Påtale

Reaktionen er givet i forbindelse med, at Spillemyndigheden har gennemført en inspektion af JackpotBets skriftlige materiale, som JackpotBet har udarbejdet med henblik på efterlevelse af hvidvasklovens krav om, at JackpotBet skal identificere og vurdere risikoen for, at JackpotBet kan blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.  

Påtalen er givet, fordi JackpotBet i tiden frem til den 17. januar 2024 havde en mangelfuld risikovurdering, idet JackpotBet ikke havde identificeret og vurderet de risikofaktorer, som er forbundet med JackpotBets forretningsmodel, herunder kunder, produkter, transaktioner, leveringskanaler og lande og geografiske områder, hvor forretningsaktiviteterne udøves.

Påtalen er desuden givet, fordi JackpotBet i tiden frem til den 17. januar 2024 ikke havde foretaget en særskilt vurdering af risikoen ved hvert enkelt produkt og hver enkelt betalingsløsning.

Det følger af hvidvasklovens § 7, at virksomheder omfattet af loven skal identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. 

Dermed har JackpotBet ikke efterlevet forpligtelsen om risikovurdering i hvidvasklovens § 7.

Spillemyndigheden vurderer, at en mangelfuld risikovurdering kan have øget JackpotBets risiko for at blive misbrugt til hvidvask. Formålet med risikovurderingen er, at spiludbyderen skal have et brugbart værktøj, der giver et overblik og en forståelse for, hvor og i hvilket omfang spiludbyderen er udsat for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme, og hvilke tiltag, der er nødvendige for at begrænse risiciene herfor.

Handlepligt

Påtalen medfører ikke en handlepligt for JackpotBet A/S, idet der er tale om en ikke længere bestående overtrædelse.

Læringspunkter

Spiludbydere bør stille sig selv følgende spørgsmål på baggrund af de ovenfor identificerede overtrædelser med henblik på at forebygge, at de bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering:

  • Har vi identificeret og vurderet risikoen for hvidvask og terrorfinansiering ved alle dele af vores forretningsmodel, herunder alle kundetyper, produkter, transaktioner og betalingsløsninger, leveringskanaler, geografiske risici samt organisatoriske forhold?
  • Har vi særskilt risikovurderet de enkelt identificerede risikofaktorer, som er inddraget i risikovurderingen? 
  • Har vi særskilt risikovurderet hver enkelt betalingsløsning og hvert enkelt produkt?