Påtale til Casumo Service Limited for overtrædelse af hvidvaskloven

7. juli 2022
Navn på spiludbyder
Casumo Service Limited

Spillemyndigheden har den 5. juli 2022 givet Casumo en påtale for at have overtrådt reglerne om identificering og risikovurdering i hvidvasklovens § 7, stk. 1. 

Lovområde
Hvidvaskloven
Afgørelsesform
Påtale

Påtalen er givet, fordi Casumos risikovurdering, frem til den 11. marts 2022, ikke i tilstrækkeligt omfang indeholdt identificering og risikovurdering af kundetyper, idet der manglede identificering og risikovurdering af midlertidige konti.

Påtalen er ligeledes givet, fordi Casumos risikovurdering, frem til den 11. marts 2022, ikke i tilstrækkelig grad indeholdt særskilt identificering og risikovurdering af deres udbudte produkter, idet deres udbud af spil ikke fremgik særskilt.

Endelig er påtalen givet, fordi Casumo frem til den 18. april 2022 ikke havde identificeret og risikovurderet deres leveringskanaler tilstrækkeligt, idet der ikke var foretaget risikovurdering af deres app. 

Spillemyndigheden vurderer på den baggrund, at Casumo ikke har haft en risikovurdering som i tilstrækkelig grad medvirkede til at sikre, at Casumo ikke blev misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. 

Spillemyndigheden bemærker, at reglerne om risikovurdering er helt grundlæggende i hvidvaskloven, og overtrædelse af reglerne som det klare udgangspunkt fører til påbud eller påtale.

Påtalen medfører ikke nogen handlepligt for Casumo, idet Casumo efterfølgende har opdateret deres risikovurdering. 

Spillemyndigheden bemærker, at Casumo pr. 18. april 2022 har tilbagekaldt deres licens, og derfor ikke længere udbyder online spil på det danske marked.