Påtale til Cashpoint Limited for overtrædelse af hvidvaskloven

31. marts 2023
Navn på spiludbyder
Cashpoint Limited

Spillemyndigheden har den 29. marts 2023 givet Cashpoint Limited en påtale for at have overtrådt reglerne om forretningsgange for kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 8, stk. 1, jf. § 11, stk. 1, nr. 2.  

Lovområde
Hvidvaskloven
Afgørelsesform
Påtale

Påtalen er givet, fordi Cashpoint Limited indtil den 21. december 2022 har haft mangelfulde forretningsgange for kundekendskabsprocedurer for landbaseret væddemål, idet der i forbindelse med kundekendskabsprocedurer ikke skulle tages kopi af det legitimationsdokument, som kunden skulle forevise ved udbetaling af en gevinst på over 14.870 kr. Dermed har Cashpoint Limited ikke efterlevet forpligtelserne om at have tilstrækkelige forretningsgange for kundekendskabsprocedurer.  

Påtalen medfører ikke nogen handlepligt for Cashpoint Limited, idet der er tale om en ikke længere bestående overtrædelse, idet Cashpoint Limited efterfølgende har revideret sine forretningsgange for kundekendskabsprocedurer for landbaseret væddemål. 

Spillemyndigheden bemærker, at reglerne om forretningsgange for kundekendskabsprocedurer er helt grundlæggende i hvidvaskloven, og overtrædelse af reglerne som det klare udgangspunkt fører til påbud eller påtale eller i grove eller gentagne tilfælde til politianmeldelse.