Påtale for mangelfulde kundekendskabsprocedurer

30. november 2020
Navn på spiludbyder
LeoVegas Gaming Plc.

Spillemyndigheden har den 26. november 2020 givet LeoVegas Gaming Plc. en påtale for mangelfuld overholdelse af hvidvasklovens kapitel 3 om kundekendskabsprocedurer i perioden juni 2019 til maj 2020.

Lovområde
Hvidvaskloven
Afgørelsesform
Påtale

I august 2020 henvendte LeoVegas Gaming Plc. sig til Spillemyndigheden og oplyste, at man gennem en intern undersøgelse havde opdaget en fejl i kundeverifikationsprocessen, hvorefter en omdannelse af midlertidige konti til endelige konti var sket uden den sædvanlige kundeverifikation.

Fejlen bevirkede, at nye kunder hos LeoVegas Gaming Plc. i perioden juni 2019 til maj 2020 udelukkende var blevet verificeret ved hjælp af NemID. 

LeoVegas Gaming Plc. har oplyst, at fejlen blev rettet i juni 2020 og at man har forbedret systemet, så lignende fejl ikke kan ske i fremtiden. 

Der står i hvidvasklovens § 10, at der skal gennemføres kundekendskabsprocedurer efter hvidvasklovens kapitel 3, blandt andet når der etableres en forretningsforbindelse. Der står i hvidvasklovens § 11, stk. 2, at kundens identitetsoplysninger skal kontrolleres på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde. Ved pålidelig og uafhængig kilde forstås eksempelvis elektroniske identifikationsmidler, relevante tillidstjenester eller enhver anden sikker form for fjernidentifikationsproces eller elektronisk identifikationsproces, der er reguleret, anerkendt, godkendt eller accepteret af de kompetente nationale myndigheder.

Det fremgår af Finanstilsynets Vejledning om hvidvaskloven, at NemID kun kan bruges som den eneste kontrolkilde i de tilfælde, hvor der efter foretagelse af en risikovurdering er tale om, at spiludbyderen kan foretage lempede kundekendskabsprocedurer over for den pågældende spiller. I alle andre tilfælde kan kontrol med NemID ikke stå alene og skal således suppleres af en anden kontrolkilde eller andre mitigerende tiltag.
Det er derfor Spillemyndighedens vurdering, at LeoVegas Gaming Plc. i perioden juni 2019 til maj 2020 har overtrådt hvidvasklovens kapitel 3 om kundekendskabsprocedurer.  

Spillemyndighedens afgørelse er truffet i henhold til hvidvasklovens § 66. 

Spillemyndigheden er i medfør af hvidvasklovens § 68, stk. 1, forpligtet til at offentliggøre reaktioner givet efter § 66 på Spillemyndighedens hjemmeside.