Påtale for mangelfuld risikovurdering, skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller

30. november 2020
Navn på spiludbyder
Spillehallen.dk

Den 20. december 2019 gav Spillemyndigheden Spillehallen.dk en påtale for, frem til den 17. december 2019, ikke at have udarbejdet en fyldestgørende risikovurdering efter hvidvasklovens § 7, stk. 1, samt ikke at have udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller efter hvidvasklovens § 8, stk. 1.

Lovområde
Hvidvaskloven
Afgørelsesform
Påtale

I september 2019 anmodede Spillemyndigheden Spillehallen.dk om at indsende alt materiale med henblik på overholdelse af hvidvaskloven. Spillemyndigheden modtog materialet i oktober 2019. I november informerede Spillehallen.dk Spillemyndigheden om, at man havde igangsat en større revidering af virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer, kontroller og internt undervisningsmateriale.  

Den 17. december 2019 modtog Spillemyndigheden en række nyaffattede dokumenter, som efter Spillemyndighedens vurdering overholder kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1. 

Det er Spillemyndighedens vurdering, at det materiale Spillehallen.dk indsendte i oktober 2019 ikke overholdt kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1, og at Spillehallen.dk derfor har overtrådt hvidvaskloven frem til den 17. december 2019. 

Spillemyndighedens afgørelse er truffet i henhold til hvidvasklovens § 66. 

Spillemyndigheden er i medfør af hvidvasklovens § 68, stk. 1, forpligtet til at offentliggøre reaktioner givet efter § 66 på Spillemyndighedens hjemmeside. Offentliggørelsen skal som udgangspunkt ske dagen efter, at der er truffet afgørelse. Påtalen burde derfor have været offentliggjort i december 2019.