Påbud til Spreadex Limited for overtrædelse af hvidvaskloven

4. juli 2024
Navn på spiludbyder
Spreadex Limited

Spillemyndigheden har den 2. juli 2024 givet Spreadex Limited (herefter Spreadex) et påbud for at have overtrådt hvidvasklovens regler om risikovurdering.

Lovområde
Hvidvaskloven
Afgørelsesform
Påbud

Reaktionen er givet i forbindelse med, at Spillemyndigheden har gennemført en inspektion af Spreadex’ materiale, som Spreadex’ har udarbejdet med henblik på efterlevelse af hvidvasklovens krav om, at Spreadex skal identificere og vurdere risikoen for, at Spreadex kan blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Påbuddet er givet, fordi Spreadex risikovurdering er mangelfuld, idet denne indeholder en utilstrækkelig identificering og vurdering af risikofaktorer, som er forbundet med Spreadex’ betalingsløsninger.

Påbuddet er også givet, fordi Spreadex’ risikovurdering er mangelfuld, idet den ikke indeholder en særskilt vurdering af risikoen ved hver enkelt af Spreadex’ betalingsløsninger.  

Det følger af hvidvasklovens § 7, stk. 1, at virksomheder omfattet af loven bl.a. skal identificere og vurdere risikofaktorer, der er forbundet med transaktioner. 

Dermed har Spreadex ikke efterlevet forpligtelsen om risikovurdering i hvidvasklovens § 7, stk. 1.

Spillemyndigheden vurderer, at en mangelfuld risikovurdering kan øge Spreadex’ risiko for at blive misbrugt til hvidvask. Formålet med risikovurderingen er, at spiludbyderen skal have et brugbart værktøj, der giver et overblik og en forståelse for, hvor og i hvilket omfang spiludbyderen er udsat for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme, og hvilke tiltag, der er nødvendige for at begrænse risiciene herfor.

Handlepligt

Påbuddet medfører en handlepligt for Spreadex. Spreadex skal inden den 2. september 2024 indsende en revideret risikovurdering, som adresserer påbuddet. 

Læringspunkter

Spiludbydere bør stille sig selv følgende spørgsmål på baggrund af de ovenfor identificerede overtrædelser med henblik på at forebygge, at virksomheden bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering:

  • Har vi identificeret og vurderet risikoen for hvidvask og terrorfinansiering ved alle dele af vores forretningsmodel, herunder for hver enkelt betalingsløsning? 
  • Har vi særskilt risikovurderet de enkelt identificerede risikofaktorer, som er inddraget i vores risikovurdering?
  • Har vi særskilt risikovurderet hver enkelt betalingsløsning?