Påbud til 888 Denmark Limited om at tilrette sine hvidvaskprocedurer

4. december 2019
Navn på spiludbyder
888 Denmark Limited

Spillemyndigheden har på baggrund af en konkret borgerhenvendelse givet 888 Denmark Limited et påbud, jf. hvidvasklovens §66, om at tilrette sine procedurer, så de opfylder kravene i hvidvasklovens § 25, stk. 1, og § 26, stk. 1.

Lovområde
Hvidvaskloven
Afgørelsesform
Påbud

Det er Spillemyndighedens vurdering, at 888 Denmark Limited i den konkrete sag ikke i tilstrækkelig grad har opfyldt deres forpligtelser efter hvidvasklovens § 25, stk. 1, til at undersøge usædvanligt store transaktionsmønstre og aktiviteter, der ikke har et klart økonomisk eller påviseligt lovligt formål, med henblik på at fastslå, om der er mistanke om eller rimelig grund til at formode, at disse har eller har haft tilknytning til hvidvask.

Spillemyndigheden finder samtidig, at 888 Denmark Limited i den konkrete sag ikke har opfyldt deres forpligtelse efter hvidvasklovens § 26, stk. 1, til at foretage underretning af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), ved viden, mistanke eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask.

I den konkrete sag indsatte en privatperson i løbet af ca. tre måneder mere end 1 mio. kr. på sin spilkonto. 888 Denmark Limited foretog i perioden forskellige baggrundstjek af spilleren, hovedsageligt via åbne kilder på internettet. 888 Denmark Limited anmodede ligeledes spilleren om at indsende dokumentation for indkomst eller formue, efter spilleren i løbet af få dage havde indbetalt mere end 600.000 kr. til sin spilkonto. Spilleren afslog af udlevere dokumentation for indkomst eller formue, og på trods af dette lod 888 Denmark Limited spilleren spille videre i næsten en måned, inden hans spilkonto blev lukket. 888 fandt i den forbindelse ingen anledning til at foretage underretning af SØIK.

Spillemyndigheden finder i den konkrete sag, at 888 Denmark Limited burde have stoppet borgerens spil tidligere end de gjorde, og at der burde have været foretaget en underretning af SØIK.

Spillemyndigheden har på denne baggrund påbudt 888 Denmark Limited at tilrette sine procedurer, så muligheden for hvidvask stoppes på et tidligere tidspunkt, og så der sker underretning af SØIK i lignende tilfælde.