Påbud om udarbejdelse af risikovurdering og tilretning af forretningsgange

12. maj 2020
Navn på spiludbyder
Winteq ApS

Spillemyndigheden har vurderet, at Winteq ApS har forsømt at opdatere deres risikovurdering i forhold til hvidvask og terrorfinansiering, der tager udgangspunkt i deres forretningsmodel, og som indeholder identifikation af risikofaktorer, vurdering og analyse heraf. 

Lovområde
Hvidvaskloven
Afgørelsesform
Påbud

Spillemyndigheden har tillige vurderet, at Winteq ApS skal tilrette deres forretningsgange, så de baseres på den udarbejdede risikovurdering.

Risikovurderingen og forretningsgange kan først anses for tilstrækkelig, såfremt de dækker alle områder af virksomhedens forretningsmodel og afdækker de beskrevne risici. Det er tillige et krav, at deres vurdering underbygges af relevante data og at den supranationale såvel som den nationale risikovurdering inddrages i vurderingen. Inddragelse af yderligere vurderinger og materiale kan ligeledes være relevant.

På baggrund af det ovenfor anførte har Spillemyndigheden den 11. maj 2020 påbudt Winteq ApS at udarbejde en risikovurdering, der opfylder kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1 samt at tilrette deres forretningsgange baseret herpå, jf. hvidvasklovens § 8. 

Spillemyndighedens afgørelse af truffet i henhold til hvidvasklovens § 66. 

Meddelelse om påbuddet offentliggøres efter hvidvasklovens § 68, stk. 1.