Annullation af et påbud udstedt til Tipwin Limited

28. september 2022
Navn på spiludbyder
Tipwin Limited

Spillemyndigheden har den 9. september 2022 annulleret et af de påbud, som blev udstedt til Tipwin Limited den 21. juni 2022. Annullationen vedrører det påbud, som relaterer sig til undervisningsforpligtelsen i hvidvasklovens § 8, stk. 6. 

Lovområde
Hvidvaskloven
Afgørelsesform
Påbud

Annullationen sker som følge af, at Spillemyndigheden efter grundige overvejelser har genvurderet udstrækningen af undervisningsforpligtelsen i hvidvasklovens § 8, stk. 6. Spillemyndigheden har vurderet, at tilsynet med undervisningsforpligtelsen overfor forhandlere og forhandleres ansatte, som er omfattet af en outsourcingaftale, formentlig skulle have været foretaget efter hvidvasklovens § 24, stk. 2. 

Annullation af påbuddet medfører, at Tipwin Limited ikke længere skal efterleve det udstedte påbud inden fristen den 20. september 2022. 
Det bemærkes, at den øvrige del af afgørelsen af 21. juni 2022 fortsat står ved magt. 

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme vil blive tilrettet i overensstemmelse med Spillemyndighedens nye fortolkning.