Vejledning om ansvarligt spil offentliggjort

02, jan 2020

Spillemyndigheden har i dag offentliggjort en vejledning om ansvarligt spil. Vejledningen henvender sig til spiludbydere, deres medarbejdere og andre relevante interessenter. Vejledningen er et supplement til lov om spil og de tilhørende bekendtgørelser hertil.

Vejledningen indeholder retningslinjer for og fortolkningsbidrag til, hvordan reglerne skal opfyldes af spiludbydere og deres medarbejdere. På de områder, hvor det er overladt til spiludbyderen at foretage en risikovurdering, indeholder vejledningen anvisninger til, hvordan reglerne kan opfyldes. 

Vejledningen har været sendt i høring hos en række eksterne interessenter inden offentliggørelsen.

Der vil løbende ske opdatering af vejledningen i takt med ændringer af spilleloven og de tilhørende bekendtgørelser og i tilfælde med ny eller ændret praksis. Hver opdatering vil være ledsaget af en nyhed på hjemmesiden omkring den aktuelle opdatering, og versionsnummeret på forsiden af vejledningen vil blive justeret, så det er synligt, at der er udgivet en ny version.

Vejledningen er tilgængelig via menupunktet Virksomheder og foreninger under afsnittet Ansvarligt spil.
 

Spillemyndighedens vejledning om ansvarligt spil