Information nr. 18 om høring om kravene til årsredegørelsen for 2014

28, nov 2014

Information nr. 18 om høring om kravene til årsredegørelsen for 2014

Årsredegørelser for 2014

Efter det første års udbud af spil skal indehavere af tilladelser til væddemål og onlinekasino sende en rapport til Spillemyndigheden. I de efterfølgende år skal der i stedet for en rapport, offentliggøres en årsredegørelse indeholdende:

  • virksomhedens nøgletal og
  • en beretning om, hvordan tilladelsesindehaveren har efterlevet lovens krav.

Redegørelsen skal alene angå udbuddet af spil på det danske marked i 2014 medmindre andet er angivet. Redegørelsen skal give et pålideligt billede af spiludbuddet.

Kravene til årsredegørelsen for 2014 er gennemgået. Hvis I har bemærkninger til kravene, har I mulighed for skriftligt at sende disse til os via kontaktformularen på vores hjemmeside. Vi modtager gerne bemærkninger frem til den 19 december 2014. Vi vil efter fristens udløb offentliggøre en endelig version af kravene.

Som det fremgår, er der ikke længere krav om at offentliggøre en resultatopgørelse. Medio 2015 vil vi i stedet bede jer om at sende udvalgte oplysninger direkte til os, herunder resultatopgørelser for det danske marked.

Se hele information på Spillemyndighedens hjemmeside under menuen "Aktuelt", hvor alle informationer er samlet.