Lotterier

Et lotteri kan fx være bankospil, skrabespil, lodsedler eller tombola.
Lotterier forudsætter kun tilladelse fra Spillemyndigheden, hvis

  • Deltagerne betaler et indskud (penge eller lignende)
  • Gevinstchancen udelukkende beror på tilfældighed
  • Deltagerne gennem betalingen har mulighed for at vinde en gevinst

Der er kun monopolselskaberne som kan afholde lotteri, men der kan ansøges og anmeldes om  afholdelse af almennyttigt lotteri til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål.

Sådan får du en tilladelse

Anmeldelse

Tjekliste for 5-01

Anmeldelse af lotteri

Blanket 5-01

Anmeldelse af offentlige almennyttige lotterier
 

Foreninger og organisationer kan anmelde et almennyttige lotteri med en samlet salgssum på 20.000 kr. eller derunder. Foreninger og organisationer kan højst anmelde to lotterier årligt, og lotterier derudover skal der søges om tilladelse til.

Anmeldelse af almennyttige lotterier skal ske skriftligt til Spillemyndigheden senest 14 dage inden afholdelsen. Du skal bruge anmeldelsesblanket nr. 5-01.

Tilladelse

Tjekliste for 5-02

Ansøgning om lotteri

Blanket 5-02

Ansøgning om tilladelse til afholdelse af offentlige almennyttige lotterier

Foreninger, institutioner, organisationer eller en komité kan med tilladelse fra Spillemyndigheden afholde et almennyttigt lotteri, der holdes til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål.
Du skal senest 4 uger inden afholdelsen af det almennyttige lotteri ansøge Spillemyndigheden om en tilladelse. Du skal bruge ansøgningsblanket nr. 5-02 og vejledning - Ansøgning om tilladelse.

Både for at få en tilladelse og for at der kan ske anmeldelse, skal en række betingelser og vilkår være opfyldt. Disse betingelser og vilkår kan du læse mere om i vejledningerne - Almennyttige lotterier.

 

Spillemyndigheden sender Digital Post

Spillemyndigheden sender tilladelser til eller godkendelse af afholdelse af almennyttigt lotteri ved brug af Digital Post. Det betyder, at I som forening, institution eller organisation med CVR-nummer vil modtage tilladelser og godkendelser i jeres digitale postkasse på Virk.dk eller e-boks.dk. Hvis I ikke har et CVR-nummer, bliver tilladelsen sendt til den mail, som er oplyst ved ansøgningen.

Hvis I søger som komité (mindst tre personer), vil tilladelsen blive sendt til de digitale postkasser på Borger.dk eller e-boks.dk til de komitémedlemmer, som har sendt ansøgningen. 

Læs mere om Spillemyndighedens brug af Digital Post og fordelene

Afholdelse af almennyttige lotterier i lukkede foreninger

Foreninger der afholder private lotterier, hvor det kun er medlemmer af foreningen og disses pårørende, der deltager, skal hverken ansøge eller anmelde det almennyttige lotteri til Spillemyndigheden.
En række betingelser skal dog være opfyldte, hvis der ikke skal ansøges eller anmeldes. Du kan læse om disse betingelser i vejledningen - Afholdelse af almennyttige lotterier i lukkede foreninger.

Når du har fået en tilladelse

 

HUSK

Når du har fået en tilladelse, skal du skal senest 6 måneder efter salgets afslutning sende et eksemplar af det reviderede lotteriregnskab sammen med en kopi af den anvendte lodseddel, vejledning, opslag eller lignende til Spillemyndigheden.
Du skal også betale gevinstafgift til Skattestyrelsen af de gevinster, der overstiger 200 kr.

Tjekliste for 5-03

Regnskab efter lotteri

Blanket 5-03

Regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri

Indsendelse af regnskab

Efter afholdelse af lotteriet, skal du offentliggøre:

  • Et revideret regnskab over det almennyttige lotteri
  • En erklæring fra revisor om, hvorledes lotteriets overskud er anvendt
  • Er den samlede salgssum over 100.000 kr., skal revisor være statsautoriseret eller registreret

Senest samtidig med offentliggørelsen skal et eksemplar af det reviderede lotteriregnskab og revisorerklæring sendes til Spillemyndigheden. Du skal bruge regnskabsblanket nr. 5-03.

Brug af elektroniske betalingstjenester (fx MobilePay og dankortbetalinger)

Det er tilladt at bruge elektroniske betalingstjenester (fx MobilePay og dankortbetalinger) i forbindelse med køb af allerede generede lodsedler bl.a. på foreningernes hjemmesider, forudsat at det kun anvendes som betaling i de tilfælde, hvor der er en fysisk lodseddel, og betalingsoplysningen ikke genererer loddet eller lignende.

HUSK

Registrering og betaling af gevinstafgift.

Din virksomhed skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, og du skal bruge registreringsblanket nr. 29.063.

Hvis du har spørgsmål til registreringen eller betaling af gevinstafgift, skal du ringe til Skattestyrelsens hovednummer på telefon 72 22 18 18.

Blanket 29.063

Registreringsanmeldelse - Afgift af spil - undtagen afgift af gevinstgivende spilleautomater

Monopoler

Der er givet tilladelse til lotterier, der udbydes af følgende monopoler:

  • Danske Lotteri Spil A/S
  • Det Danske Klasselotteri A/S
  • Almindeligt Dansk Vare- og Industrilotteri (Varelotteriet)
  • Landbrugslotteriet

Læs mere om tilladelsesindehaverne under liste over tilladelseindehavere. 

Hvis du skal være bestyrer i en butik, der sælger spil for monopolerne, skal du godkendes af Spillemyndigheden. Du søger om godkendelse som bestyrer ved ansøgningsblanket 8-01.

Blanket 8-01

Ansøgning for bestyrer og personale

Blanket 8-02

Ansøgning for bestyrer og personale på grønlandsk

Aqutsisutut aamma sulisutut qinnuteqarfissaq

Vejledninger

Vejl. til ansøgn. om tilladelse til almen. lotteri

Salgssum over 20.000 eller ved 3. anmeldelse indenfor samme kalenderår

Anmeldelse af almennyttigt lotteri

Almennyttige lotterier med en salgssum på 20.000 kr. og derunder kan anmeldes to gange årligt

Almennyttige lotterier lukkede foreninger

Foreninger der afholder lotterier

Spillemyndighedens juridiske vejledning

Lovgivningen for alle spilområder

Lovgivning og informationer

Spilleloven - Lovbekendtgørelse nr. 1494
Af 06 dec 2016

Loven omfatter alle spil undtaget poker.

Bekendtgørelse nr. 1301 - almennyttige lotterier
Af 15 dec 2011

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier.

Bekendtgørelse nr. 48 - ændring lotterier
Af 23 jan 2012

Bekendtgørelsen er en ændring af bekendtgørelse om almennyttige lotterier.

Bekendtgørelse nr. 1132 - ændring lotterier
Af 04 dec 2012

Bekendtgørelsen er en ændring af bekendtgørelse om almennyttige lotterier.

Bekendtgørelse nr. 1096 - ændring lotterier
Af 11 sep 2013

Bekendtgørelsen er en ændring af bekendtgørelse om almennyttige lotterier.

Bekendtgørelse nr. 1304 -tilbagebetalingsprocenter
Af 15 dec 2011

Bekendtgørelsen omhandler tilbagebetalingsprocenter for visse spil. (Lotteri og væddemål)

Liste over tilladelsesindehavere

Danske Lotteri Spil A/S

Danske Lotteri Spil A/S har monopol til at udbyde lotterier, som Lotto og skrabespil.

Danske Lotteri Spil A/S er et statsejet aktieselskab, som har tilladelse til at udbyde spil i Danmark og Grønland. Tilladelsen er udstedt af Spillemyndigheden, og Spillemyndigheden fører tilsyn med Danske Lotteri Spil A/S.

Herunder kan du se Danske Lotteri Spil A/S tilladelser for Danmark og Grønland.

Tilladelse til udbud af lotteri

for Danske Lotteri Spil A/S
i Danmark

Tilladelse til udbud af lotteri og heste- og hundevæddemål

for Danske Lotteri Spil A/S
i Grønland

Det Danske Klasselotteri A/S

Udbud af klasselotteri er forebeholdt Det Danske Klasselotteri A/S, Landbrugslotteriet og Varelotteriet. Det Danske Klasselotteri A/S er et statsejet aktieselskab, som har tilladelse til at udbyde klasselotteri i Danmark. Tilladelsen er udstedt af Spillemyndigheden, og Spillemyndigheden fører tilsyn med klasselotteriet. Justitsministeriet fører tilsyn med de to andre klasselotterier. Herunder kan du se Det Danske Klasselotteris tilladelse.

Tilladelse til udbud af klasselotteri

for Det Danske Klasselotteri A/S
i Danmark

Almindeligt Dansk Vare- og Industrilotteri (Varelotteriet) 

Varelotteriet har bevilling til at udbyde lotteri i Danmark fra Justitsministeriet, som også fører kontrol med lotteriet. Ønsker du at klage over Varelotteriet, skal du henvende dig til Justitsministeriet.

Kontakt Justitsministeriet

Landbrugslotteriet 

Landbrugslotteriet er en selvejende institution, som har bevilling til at udbyde lotteri i Danmark. Bevilling udstedes af Justitsministeriet, som også fører kontrol med Landbrugslotteriet. Ønsker du at klage over Landbrugslotteriet, skal du henvende dig til Justitsministeriet.

Kontakt Justitsministeriet