Spillemyndigheden indgår samarbejde med Anti Doping Danmark

27, jan 2017

En ny samarbejdsaftale mellem Anti Doping Danmark og Spillemyndigheden styrker muligheden for at efterforske matchfixing.

Spillemyndigheden og Anti Doping Danmark har taget endnu et vigtigt skridt i kampen mod matchfixing. Med en ny samarbejdsaftale er der åbnet for tættere samarbejde de to myndigheder imellem.

Aftalen formaliserer samarbejdet og giver mulighed for en mere effektiv og korrekt opgaveløsning i bekæmpelsen af kriminalitet, der relaterer sig til spilleområdet og matchfixing.

”jeg ser i den grad frem til at udmønte aftalen i et løbende samarbejde”, siger direktør Birgitte Sand, Spillemyndigheden. ”Vi kan udveksle informationer og erfaringer til det vigtige fælles formål at understøtte bekæmpelse af matchfixing. På mange måder har vi hver især de bedste forudsætninger for at skabe gode resultater baseret på vores brede kendskab til spilområdet og den store kreds af interessenter, som naturligvis også i denne sammenhæng har en rolle at spille”.

”Det tætte samarbejde mellem de mange forskellige typer af aktører i den nationale platform for bekæmpelse af matchfixing er helt unikt både nationalt og internationalt. Denne aftale øger også formelt mulighederne for at udveksle de informationer os og Spillemyndigheden imellem i en koordineret indsats mod matchfixing. Hver vores viden er måske ikke nok i sig selv, men når informationerne samles, kan der tegne sig et mere klart billede af, om noget ulovligt er i spil,” siger direktør Michael Ask, Anti Doping Danmark.

Konkret giver aftalen bedre mulighed for løbende samarbejde og koordinering af indsats og fokusområder, ligesom den åbner for, at de to myndigheder kan udveksle information og efterretninger om matchfixing og uregelmæssigt spil.

Om Den Nationale Platform for Bekæmpelse af Manipulation af Idrætskonkurrencer

Den nationale platform for bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer er et samarbejde mellem en række aktører, der repræsenterer ministerier, myndigheder, spillemarkedet og idrætsorganisationer.

Anti Doping Danmark er sekretariat for platformen og har bl.a. til opgave at samle og behandle informationer og efterretninger samt udføre indledende undersøgelser. Herefter videregiver Anti Doping Danmark sin viden til de relevante aktører.

Platformen består af følgende organisationer:
 Kulturministeriet, Rigsadvokaturen, Rigspolitiet, Spillemyndigheden, Danske Spil, Danish Online Gambling Association, Danmarks Idrætsforbund og Dansk Boldspil-Union.