Spillemyndigheden har indgået samarbejde med Frankrig

02, jun 2015

Direktøren for Spillemyndigheden, Birgitte Sand, og direktøren for den franske spillemyndighed ARJEL, Charles Coppolani, har den 11. maj 2015 underskrevet en bilateral samarbejdsaftale.

Ved indgåelse af samarbejdsaftalen med ARJEL fokuseres der på samarbejdspolitik mellem to myndigheder, der deler et fælles syn på reguleringen af spil. Dette harmonerer med det igangværende arbejde på europæisk plan vedrørende fremme af grænseoverskridende samarbejde og vedtagelse af fælles principper, der sikrer et højt beskyttelsesniveau for forbrugere, spillere og mindreårige.

Den indgåede samarbejdsaftale, der sikrer varetagelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger, vil bidrage til øget effektivitet i forhold til det tilsyn som udføres af de to myndigheder inden for regulerede spilområder som fx:

  • bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme
  • varetagelse af spillerkonti
  • tilsyn med reklamer
  • beskyttelse af forbrugerne og forebyggelse af spilafhængighed.