Påtale til LeoVegas for manglende overholdelse af kundekendskabsprocedurer og undersøgelsespligt samt påtale for manglende overholdelse af underretningspligt

29, okt 2021

Spillemyndigheden har den 28. oktober 2021 givet en påtale til LeoVegas for at have overtrådt reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 10, nr. 1, § 11, stk. 1, nr. 4 og § 17, stk. 1, og reglerne om undersøgelsespligt i hvidvasklovens § 25, stk. 1, nr. 1, litra b. 

Spillemyndigheden har endvidere givet LeoVegas en påtale for at have overtrådt reglerne om underretningspligt i hvidvasklovens § 26, stk. 1. 

Spillemyndigheden har konstateret overtrædelserne ved en stikprøvemæssig gennemgang af 20 storspillere ved LeoVegas. Spillemyndigheden fandt overtrædelser af hvidvasklovens regler ved fem ud af de 20 spillere. Overtrædelserne har hovedsageligt fundet sted i perioden 2017-2019.

Påtalen for mangelfulde kundekendskabsprocedurer og manglende opfyldelse af undersøgelsespligten er givet, fordi LeoVegas har ladet fem forskellige spillere indbetale mellem 1,2 millioner kr. og 1,67 millioner kr. til deres spilkonti i løbet af perioder på mellem 6 og 46 måneder, uden at have noget kendskab til, om spillernes midler stammede fra kriminelle forhold.  

Påtalen for overtrædelse af reglerne om underretningspligt er givet, fordi LeoVegas i fire ud af de fem tilfælde har foretaget underretning til Hvidvasksekretariatet for sent. I de fire tilfælde er Hvidvasksekretariatet underrettet mellem 10 og 22 måneder efter LeoVegas havde fået en mistanke om hvidvask, som ikke kunne afkræftes. I alle fire tilfælde har LeoVegas først foretaget underretningen efter Spillemyndigheden havde udtrukket de fire spilkonti til stikprøvemæssig gennemgang.  

Spillemyndigheden bemærker, at reglerne om kundekendskabsprocedurer og undersøgelses- og underretningspligt er helt grundlæggende i hvidvaskloven, og overtrædelse af reglerne fører som det klare udgangspunkt til påbud eller påtale. 

Påtalerne medfører ikke nogen handlepligt for LeoVegas, idet LeoVegas har oplyst, at LeoVegas den 1. januar 2020 har indført nye forretningsgange, så kundekendskabsprocedurer og undersøgelser vil foretages på et langt tidligere tidspunkt i lignende sager. LeoVegas har desuden oplyst, at forretningsgangene for underretninger er ændret den 1. januar 2020, så der i tilsvarende sager vil ske underretning af Hvidvasksekretariatet omgående.