Offentlig høring af Retningslinjer for sårbarhedsscanning

20, dec 2013

Spillemyndigheden offentliggør hermed udkast til Retningslinjer for sårbarhedsscanning.

De foreslåede ændringer er begrænsede i forhold til de krav, som Spillemyndigheden i dag stiller i forbindelse med sårbarhedsscanning af tilladelsesindehaveres spilsystem. Indholdet er dog blevet mere deskriptivt i forhold til tidligere.

Det er desværre ikke muligt at offentliggøre en engelsk oversættelse før i starten af januar.

Den offentlige høring vil løbe frem til kl. 12:00 den 29. januar 2014, og alle høringssvar indsendes til mail@spillemyndigheden.dk