Ny information om "Nej tak til reklamer" i Rofus (For tilladelsesindehavere)

21, feb 2017

Denne information er en opsamling af kommentarer fra tilladelsesindehavere i forbindelse med "Nej tak til spilreklamer"-funktionen i ROFUS.

24-timers kald

Servicen har været tilgængelig siden december 2016 og vi er glade for at høre, at flere af jer allerede har implementeret ”Nej tak til spilreklamer”- servicen i jeres systemer.
De fleste af jer har givet udtryk for, at et kald i ROFUS tidligst 24 timer før udsendelse af markedsføringsmateriale, er den bedste løsning.

Hvis I vælger at benytte servicen, anbefaler vi derfor ud fra en samlet vurdering, at I foretager et kald i ROFUS tidligst 24 timer før udsendelse af markedsføringsmateriale. Hvis I allerede har implementeret en tilsvarende eller bedre løsning, eller har planer herom, står dette jer frit for. Denne anbefaling gælder også ved brug af eksterne distributører af markedsføringsmateriale. Med markedsføringsmateriale mener vi al personrettet kommunikation i kommercielt øjemed.

Begrundelsen for vores anbefaling er at sikre, at I som udbydere arbejder med et så retvisende datasæt som muligt. Samtidig har vi i Spillemyndigheden mulighed for at tilbyde brugerne af ROFUS en bedre ”Nej tak til spilreklamer”- service. Jo mere retvisende jeres datasæt er, desto bedre service kan vi tilbyde i samarbejde med jer.

Som tidligere beskrevet, er ordningen en frivillig service, som Spillemyndigheden stiller til jeres rådighed.

Vær opmærksom på, at hvis I vælger at benytte denne service, bliver I dataansvarlige for de data I trækker ud af ROFUS. I skal derfor efterleve de persondataretlige krav gældende for jeres virksomheds hjemsted.

For god ordens skyld skal vi oplyse, at vi har testet belastningen på ROFUS, og vi forventer ikke problemer med afvikling af masseforespørgsler. Vi holder løbende øje med udviklingen, for at imødekomme eventuelle udfordringer.

Spørgsmål

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at skrive til fuldmægtig Kira Brianka på mail kb@spillemyndigheden.dk. Er spørgsmålene af mere teknisk karakter, bedes I rette henvendelse til vores tekniske afdeling på tekniske.spm@spillemyndigheden.dk.