Midlertidig udsættelse af synskrav for spilleautomater

13, mar 2020

På grund af COVID-19 (Corona-virus) vil det ikke være muligt at få udført syn af spilleautomater i spillehaller og restaurationer fra den 13. marts 2020.

Dette gælder for spilleautomater, topspil og tekniske installationer der: 

  • Falder for 5-årssyn
  • Skal synes som nye enheder som følge af ombygning eller opdatering
  • Skal synes som følge af tekniske automatnedbrud
  • På anden vis kræver syn af en akkrediteret testvirksomhed.

Spilleautomater, topspil og tekniske installationer, der falder for et synskrav efter den 13. marts 2020, skal indberettes direkte til Spillemyndigheden via kontaktformularen på Spillemyndighedens hjemmeside, med enhedens ID-nummer og synsdato indskrevet i bemærkningsfeltet. Hvis der er tale om et teknisk automatnedbrud, skal kontaktformularen ”Teknisk automatnedbrud”, der kan findes på Spillemyndighedens hjemmeside under ”Spilleautomater” benyttes ved indberetningen.

Bliver Spillemyndigheden efterfølgende opmærksom på spilleautomater, topspil eller tekniske installationer, der er faldet for et synskrav efter den 13. marts 2020 og ikke har været indberettet til Spillemyndigheden, vil forholdet blive vurderet ansvarsmæssigt.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er I velkomne til at ringe til specialkonsulent Peter Hyldborg på 72 38 47 79 eller IT-specialist Kasper Nielsen på 72 37 94 02.