Københavns Byret giver Spillemyndigheden medhold i sag om ulovligt bingo og banko

09, maj 2023

En forening i København er den 8. maj 2023 blevet idømt en bøde på 15.000 kr. samt konfiskering af 5 mio. kr. for gennem en årrække at have afholdt ulovligt bingo og banko for sine medlemmer på daglig basis.

Ved et kontrolbesøg i foreningen i 2019 vurderede Spillemyndigheden, at foreningens udbud af bingo og banko foregik ulovligt, og anmeldte efterfølgende foreningen til politiet.

Baggrunden for anmeldelsen er, at bingo og banko ifølge Spillemyndigheden var foreningens primære formål, hvilket er i strid med spillelovgivningen.

Sagen var for retten i København den 1. maj 2023. Dommen blev afsagt den 8. maj 2023, og foreningen skal betale en bøde på 15.000 kr. samt sagsomkostningerne. De vil desuden få konfiskeret 5 mio. kr. Beløbet er fastsat skønsmæssigt.